Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Sør-Trøndelag fylkeskommune
938 634 556
Fylkesh., Erling Skakkesg. 14
Trondheim
7004
NO
Kontaktperson: Lars Fabricius
Telefon: +47 93455841
NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.stfk.no

I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Invitasjon til dialogkonferanse om utviklingskontrakt for hurtigbåt
Referansenummer:  201618082
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

60600000  -  Sjøtransport
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nasjonalt program for leverandørutvikling har på vegne av Trøndelag fylke og våre samarbeidspartnere gleden av å invitere til dialogkonferanse om utviklingskontrakt for fremtidens hurtigbåt. En rekke fylker har som mål å redusere utslippene fra kollektivtrafikken og ser behovet for å bidra med å legge ytterligere til rette for innovasjon og utvikling innen hurtigbåtsegmentet. Dialogkonferansens mål er å komme i kontakt med næringen innen hurtigbåt, men også tekniske hoved- og delleverandører for å få bedre kunnskap om mulighetene for å utvikle fremtidens utslippsfrie hurtigbåter. Trøndelag fylke ønsker å starte opp en utviklingskontrakt fra høsten 2017 med målsetning om å bidra til å kunne stille krav om nullutslipp på hurtigbåtsamband i anbudsutlysninger fra 2020.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

09300000  -  Elektrisitet, oppvarming, solenergi og kjernefysisk energi
31000000  -  Elektrisk maskineri, apparater, utstyr og forbruksvarer; Belysning
31100000  -  Elektriske motorer, generatorer og transformatorer
34500000  -  Skip og båter
34930000  -  Maritimt utstyr
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Trøndelag
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Sør‐Trøndelag fylkeskommune (Trøndelag fylkeskommune fra 1.1.2018) ønsker i samarbeid med flere fylkeskommuner å bidra til utvikling av nye miljøvennlige energikilder for hurtigbåter med den hensikt å stimulere til utviklingen av fremtidens hurtigbåt i forkant av ny kontrakt på sambandene fra 2022/2024.
Et utviklingsløp kan være at fylkeskommunene sammen med leverandører utvikler løsninger med et bestemt mål. Fylkeskommunen vil i aktivt samarbeid med rederier, verft, tekniske leverandører, FOU miljøer og offentlige aktører m.fl. forsøke å finne frem til en eller flere måter å erstatte dagens dieseldrevne hurtigbåter med båter drevet av nullutslippsløsninger som f.eks. hydrogen eller batteri. Gjennom et utviklingsløp på muligens/forhåpentligvis 2 år vil tilbyderne jobbe aktivt for å løse problematikken knyttet til de tre ulike sambandene Trondheim – Brekstad, Trondheim – Vanvikan og Trondheim ‐ Kristiansund. Tilbyderne vil få midler til utviklingen. På dialogkonferansen vil det bli skissert ulike former for utviklingsløp, både rene FoU-prosjekter og prosedyrer og modeller som fremmer innovasjon i anskaffelser (eksempelvis før-kommersielle anskaffelser). Fylkeskommunene trenger tilbakemeldinger fra markedet / leverandørene på hvilke løp som er mest hensiktsmessig. Nye løsninger skal kommersialiseres i anbudet om strekningene som skal gjelde fra 2022/2024.
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

02.05.2017

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Praktisk informasjon
Tid: Mandag 29. mai. 2017 kl. 09:30 - 17:00
Arrangør: Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nasjonalt program for leverandørutvikling
Sted: Scandic Hell Hotell, Værnes, Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal
Pris: Ingen deltakeravgift
https://event.nho.no/skjema/?event=8351
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

02.05.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system