Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk kunngjøring

Velkommen til Doffin 

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket, og gjøre det enkelt for leverandører å finne relevante konkurranser i offentlig sektor. Tilbudsfristen må forlenges ved ikke direkte tilgang til konkurransegrunnlag
Nærings- og fiskeridepartementet har oppdatert veiledningen til reglene om offentlige anskaffelser. Den nye teksten i veiledningen finnes på side 150, og ser slik ut (fotnote-henvisningene er utelatt):
Det er innført et krav om at oppdragsgiveren skal gi gratis, direkte og ubegrenset elektronisk tilgang til konkurransegrunnlaget. At det skal gis gratis tilgang innebærer at det ikke er tillatt å ta betalt for at leverandørene skal få adgang til noen del av konkurransegrunnlaget. At tilgangen må være direkte og ubegrenset innebærer at det ikke må etableres noen skranker eller hindringer for leverandørenes tilgang til eller muligheter til å laste ned konkurransegrunnlaget. Det vil ikke være tillatt å stille noen form for krav om registrering. Oppdragsgiveren kan imidlertid gi interesserte leverandører anledning til å registrere en epostadresse for å få tilsendt rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, jf. punkt 19.5. Kunngjøringen skal inneholde internettadressen der konkurransegrunnlaget er gratis, direkte og ubegrenset tilgjengelig.
Nytt regelverk og nye kunngjøringer på Doffin fra 1. januar 2017

I forbindelse med innføringen av nye forskrifter underlagt Lov om offentlige anskaffelser har det blitt innført nye kunngjøringer og kunngjøringsskjema på Doffin.

For mer informasjon om de nye kunngjøringsskjemaene vennligst besøk nettsiden: https://www.anskaffelser.no/oppdragsgivere/kunngjoring-doffin/oversikt-over-elektroniske-kunngjoringsskjema

For mer informasjon om kunngjøringer, vennligst se nettsiden: https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/kunngjoringer/id2522857/

For mer informasjon om de nye forskriftene vennligst se nettsiden: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklere-anskaffelsesregler/id2509306/ og https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/id2511781/

For mer informasjon om den nye anskaffelsesforskriften vennligst også besøk nettsidene på anskaffelser.no: https://www.anskaffelser.no/nyhet/2016-12-19/nytt-anskaffelsesregelverk-difis-veiledning   Ny bruker på Doffin? Klikk på linken Leverandører for å registrere din virksomhet som leverandør.
Doffin brukertilfredshetsundersøkelse 2018

Gi dine tilbakemeldinger på hvordan du opplever Doffin og eventuelt hva du ønsker av forbedringer!

Undersøkelsen tar kun et par minutter å gjennomføre og er en viktig tilbakemelding i arbeidet vårt med å kontinuerlig forbedre Doffin. Vennligst besvar undersøkelsen ved å følge lenken under – vi setter stor pris på dine innspill. Tusen takk!

Til Brukerundersøkelsen

Driftstatus