Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Vinje kommune
964 964 610
Vinjevegen 192
Vinje
3890
NO
Kontaktperson: Roy Pettersen
NUTS-kode:  NO034 -  Telemark
Fylke: Telemark, Kommune: Vinje
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.innkjopskontoret.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afqdmcalkf&GoTo=Docs
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Annet:  kommunal
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Reiselivstjenester
Referansenummer:  18/80
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

63500000  -  Reisebyrå-, turoperatør- og turistveiledningstjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Konkurransen gjelder avtale om levering av reiselivstjenester.
Anskaffelsens verdi anslåes til: NOK 1.750.000,- eks mva pr år.
Volumet er et estimat og er ikke bindende for oppdragsgiver.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

63510000  -  Reisebyrå og lignende tjenester
63513000  -  Turistinformasjoner
63515000  -  Reisetjenester
79410000  -  Bedriftsrådgivning og administrativ rådgivning
79416100  -  Forvaltning av PR-virksomhet
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO034 -  Telemark
Fylke: Telemark, Kommune: Vinje
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Vinje kommunestyre vedtok 02.02.2017 - Kommuneplanens samfunnsdel for 2016-2035. Planen har tre satsingsområder og Vinje - med naturen som ressurs - er et av disse. Dette betyr at:
Vinje er ein leiande turistkommune som brukar naturressursane og kulturen til å auke verdiskapinga innan reiseliv og besøksnæring. Rauland og Vågslid er satsingsområde for reiseliv. Med satsingsområde meiner me tett hytteutbygging, tilkopling til kommunal infrastruktur og høg tilrettelegging av fellesgoder som løypenett og andre kvalitetar som gjer satsingsområdet til ein attraktiv destinasjon. Me sikrar og legg til rette for stiar, løyper og tilkomst til friluftsområde gjennom samarbeid med grunneigarar og organisasjonar.
Næringsplan for Vinje kommune 2017-2021 ble vedtatt i kommunestyret 06.04.2017. Reiseliv er et av tre hovedsatsingsområder i kommunen. Turisme/reiseliv er hovednæringen i kommunen der reiselivsdestinasjon og hyttedestinasjon inngår.
Vinje kommune inngikk 05.12.2017 avtale med Visit Telemark AS om grunnpakke. Resten av reiselivsoppgavene skal kommunen ha ansvaret for selv. Vinje kommune skal derfor ha avtale med en samarbeidspartner for å utføre disse øvrige oppgavene:
Drifte helårig turistkontor i kommunen
Drive informasjonsarbeid for besøkende. Svare skriftlig og muntlig på førespørsler fra potensielle turister, turoperatører, presse med flere.
Drifte og vedlikeholde nettsider og væra aktiv i i sosiale medier m.m.
Fungere som en pådriver og koordinator for utvikling av reiselivssatsingen i kommunen.
Samarbeide med Visit Norway og Visit Telemark
Gjennomføre løpende markedsaktiviteter sammen med næringslivet.
Vertskapsfunksjonen må kunne kommunisere med gjester fra både inn- og utland. Oppdragsgiver forutsettet at leverandøren har, og kan ta i bruk, nye plattformer for informasjon, markedsføring og kommunikasjon framover.
For nærmere informasjon viser vi til del 2, kravspesifikasjon.
Deltilbud og alternative tilbud
Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget, og ei heller alternative tilbud.
Oppdragsgiver har vurdert å dele opp oppdraget iht FOA §19-4, men har vurdert dette som lite hensiktsmessig.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.01.2019  /  Slutt:
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
(ESPD: Del II A.e) Attester for skatt og MVA
Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsbetaling.
(ESPD: Del IV B.58-3) Øvrige økonomiske og finansielle krav: Økonomisk og finansiell stilling
Krav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle stilling: Det kreves økonomisk kapasitet til å gjennomføre kontrakten.
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  13.08.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  15.10.2018
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  13.08.2018
Lokal tid:  12:01

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.3)

Tilleggsinformasjon

Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afqdmcalkf
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Innkjøpskontoret AS
Gjellumlia 10a HEGGEDAL
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

06.06.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system