Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Fræna kommune
845 241 112
Rådhuset
Elnesvågen
6440
NO
Kontaktperson: Linn Eidem Myrstad
Telefon: +47 90016385
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.frana.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/160376
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Nye Elnesvågen sentrum
Referansenummer:  2016/2753
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71400000  -  Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Fræna kommune inviterer konsulentteam innen arkitektur og plan til et honorert parallelloppdrag for å få kreativ og realistiske innspill til en helhetlig utvikling av nye Elnesvågen sentrum til et attraktivt og klimavennlig møtested for hele kommunen.
Parallelloppdraget skal bidra til kommunens arbeid med visjoner, fremtidsbilder og gjennomføringsstrategi for utvikling av sentrum, og danne grunnlag for kommunens arbeid til å skape oppmerksomhet rundt forestående planarbeid, samt til å engasjere til debatt blant administrasjon, politikere, innbyggere, utbyggere og næringsliv.
Fræna kommune vil engasjere tre konsulentteam som hver vil motta NOK 400.000 inkludert alle kostnader teamet måtte ha for å gjennomføre oppdraget. Honoraret er eksklusivt merverdiavgift. Dette er en konkurranse der prismomentet ikke er tilsted.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1200000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71200000  -  Arkitekt- og relaterte tjenester
71210000  -  Arkitektrådgivning
71220000  -  Arkitektoniske designtjenester
71240000  -  Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester
71400000  -  Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester
71420000  -  Landskapsarkitekturtjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Fræna
NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Elnesvågen
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Fræna kommune inviterer konsulentteam innen arkitektur og plan til et honorert parallelloppdrag for å få kreativ og realistiske innspill til en helhetlig utvikling av nye Elnesvågen sentrum til et attraktivt og klimavennlig møtested for hele kommunen.
Parallelloppdraget skal bidra til kommunens arbeid med visjoner, fremtidsbilder og gjennomføringsstrategi for utvikling av sentrum, og danne grunnlag for kommunens arbeid til å skape oppmerksomhet rundt forestående planarbeid, samt til å engasjere til debatt blant administrasjon, politikere, innbyggere, utbyggere og næringsliv.
Fræna kommune vil engasjere tre konsulentteam som hver vil motta NOK 400.000 inkludert alle kostnader teamet måtte ha for å gjennomføre oppdraget. Honoraret er eksklusivt merverdiavgift.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  11.04.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

14.03.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system