Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

STATSBYGG
971278374
Biskop Gunnerus' gate 6
OSLO
0032
NO
Kontaktperson: Frode Aamodt
Telefon: +47 40557414
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/79916571.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Annet:  Bygge- og anleggsvirksomhet

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

1135701 Utredning av nytt KLDRA
Referansenummer:  2016/12315
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71315200  -  Konsulentvirksomhet i forbindelse med bygging
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:
nr.: 1135701
navn: Utredning av nytt KLDRA
om tilbud på følgende konsulentoppdrag:
Funksjonsbeskrivelse og lokaliseringsanalyse med tilhørende kostnadsoverslag for nytt lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71240000  -  Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har i oppdragsbrev av 12.12.2017 bedt Statsbygg om å utarbeide en lokaliseringsanalyse med funksjonsbeskrivelse og kostnadsoverslag for et nytt kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall (nytt KLDRA). Utredningen skal foreligge som en tilleggsutredning til regjeringens behandling av konseptvalg for oppbevaring av norsk radioaktivt avfall.
For å kunne besvare bestillingen fra NFD gjennomfører Statsbygg denne konkurransen. Leveransen til Statsbygg skal inneholde funksjonsbeskrivelser, lokaliseringsanalyse og kostnadsoverslag for et nytt KLDRA og eventuelle tilleggsanlegg.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 12
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert foretak.
Firmaattest. (For utenlandske firma kreves det tilsvarende attest bestemt ved lovgivning i det landet hvor foretaket er registrert).
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Det kreves at tilbyder har tilfredsstillende økonomisk gjennomføringsevne. Omsetningsstørrelse sett i forhold til kontraktens verdi kan bli vektlagt.
Statsbygg vil gjennomføre en kredittvurdering av tilbyder.
Tilbyder kan i tillegg bli bedt om å sende inn revisorbekreftede årsregnskaper, alternativt oppgi StartBANK ID.
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Det kreves at tilbyder (som firma eller firmakonstellasjon) har meget god erfaring fra oppdrag med overføringsverdi.
Det skal samlet leveres beskrivelse av tre referanseprosjekter de siste tre årene som samlet skal ha relevans og overføringsverdi for oppdraget. Dersom det leveres flere enn tre prosjekter, er det kun de nyeste som vil bli vurdert.
Statsbyggs erfaringer med tilbyder kan bli tillagt vekt.
Det kreves at tilbyder har sikker gjennomføringsevne (kapasitet) til å utføre oppdraget.
Redegjørelse for samlet kapasitet og beskrivelse av avsatt kapasitet for hele oppdraget, både egne ressurser og eventuelle underkonsulenter. Maks 1 side. Se nedenfor om forpliktelseserklæring fra eventuelle underkonsulenter.
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  12.03.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 3  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  12.03.2018
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Oslo Tingrett
Oslo
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

30.01.2018

Du forlater nå Doffin

for et annet system