Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Haugesund kommune
944 073 787
Postboks 2160
Haugesund
5504
NO
Kontaktperson: Trygve Gunnarshaug
Telefon: +47 52743142
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.haugesund.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=197437&B=KGVLIGHT
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Anskaffelsessak -Rehabilitering Haugesund folkebibliotek - Hovedentreprise bygg
Referansenummer:  SAK 2017/7099
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Haugesund Folkebibliotek ligger i Kirkegata 151 i Haugesund, like øst for Vår Frelsers kirke i sentrum av byen. Biblioteket er bygget i 1966 og utvidet mot nordøst i 1993.Haugesund kommune skal nå rehabilitere Folkebiblioteket samt bygge ny park sørøst for biblioteket.
Iht. utarbeidet tilbudsgrunnlag skal biblioteket rehabiliteres både ute og inne. Ute
omhandler arbeidene mellom annet dør‐ og glassfelter, solavskjerming, taktekking samt flikk og utbedring av skifer og murer. Innvendig skal mellom annet gulv, vegger og himlinger rehabiliteres/ skiftes.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

44220000  -  Bygningstømmer
44221100  -  Vinduer
44521100  -  Låser
44521110  -  Dørlåser
45262300  -  Betongarbeid
45262500  -  Murverks- og murerarbeid
45300000  -  Byggningsinnstallasjonsarbeid
45330000  -  Blikkenslager og rørleggerarbeid
45400000  -  Ferdigstillende bygningsarbeid
45421100  -  Montering av dører og vinduer og liknende komponenter
45421132  -  Montering av vinduer
45440000  -  Maler- og glassarbeide
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Haugesund
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Haugesund
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Haugesund Folkebibliotek ligger i Kirkegata 151 i Haugesund, like øst for Vår Frelsers kirke i sentrum av byen. Biblioteket er bygget i 1966 og utvidet mot nordøst i 1993.Haugesund kommune skal nå rehabilitere Folkebiblioteket samt bygge ny park sørøst for biblioteket.
Iht. utarbeidet tilbudsgrunnlag skal biblioteket rehabiliteres både ute og inne. Ute
omhandler arbeidene mellom annet dør‐ og glassfelter, solavskjerming, taktekking samt flikk og utbedring av skifer og murer. Innvendig skal mellom annet gulv, vegger og himlinger rehabiliteres/ skiftes.
Teknisk anlegg skal rehabiliteres. Mellom annet skal deler av eksisterende kanalnett skiftes ut og noe bevares, eksisterende aggregat med kryssveksler demonteres og erstattes av et nytt med system med roterende varmegjenvinner. Store deler av elektrisk anlegg skiftes ut. Noen installasjoner skal demonteres og remonteres.
Det skal etableres ny heis ved hovedinngang. Eksisterende personalheis skal skiftes.
Sørøst for biblioteket skal det opparbeides park.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Se konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Se konkurransegrunnlag
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  11.12.2017
Lokal tid:  00:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

02.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system