Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Gjesdal kommune
964 978 573
Rettedalen 1
Ålgård
4330
NO
Kontaktperson: Trond Hansen
Telefon: +47 51614273
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Gjesdal
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.gjesdal.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/152091
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Kommunale rusboliger ved ÅBOAS
Referansenummer:  2652
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45211000  -  Bygging av flerbolighus og eneboliger
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Kommunestyret i Gjesdal har vedtatt å bosette flere innbyggere med rusproblemer. For å kunne løse denne oppgaven har kommunen behov for å føre opp et bygg som skal romme 4 leiligheter i to etasjer på en tomt som er i kommunens eie i Ålgård sentrum. Det skal også planlegges slik at det er mulig å få til en utvidelse med ytterligere 4 leiligheter og personalbase.
Brukere av boligen skal være under oppsyn av kommunalt personell i et eget bygg som også ligger på tomten.
Gjesdal kommune skal overta et komplett byggverk i henhold til kravspesifikasjonen gitt i konkurransegrunnlaget og i henhold til gjeldene krav i lover og forskrifter.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Gjesdal
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Oppføring av bygg med 4 leiligheter i to etasjer på en tomt som er i kommunens eie i Ålgård sentrum.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlag

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.
Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  15.03.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

17.02.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system