Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om kontraktstildeling

[DefenceProcurementSector]

Direktiv 2009/81/EC

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Brønnøysundregistrene
974760673
Administrasjonsavdelingen
8910  Brønnøysund
NO
Kontaktperson: Inger Dale
Telefon: +47 75007882
E-post: inger.dale@brreg.no
Nettsteder:
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1965
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/150888
I.2)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.3)

Hovedaktivitet

 • Alminnelig offentlig tjenesteyting
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen:

Rammeavtale Kundekompetanse Brsys

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori 13:  EDB og beslektede tjenester
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Brønnøysund

  NUTS-kode
  NORGE
  Sted: hele Norge
  II.1.3)

  Opplysninger om rammeavtale

  Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
  II.1.4)

  Kort beskrivelse

  Konkurransen har til hensikt å etablere rammeavtaler for IKT-konsulenttjenester for kunderelaterte roller i prosjektet (tjenesteområde kundekompetanse). Leverandørene skal forsterke Brønnøysundregistrenes prosjekt i hele, eller i deler av prosjektperioden, og eventuelt i linjeorganisasjonen dersom det blir behov for det som følge av prosjektet. Prosjektomfanget er stort og medfører behov for spisskompetanse på flere områder. Avtalene skal dekke behov for kompetanse og kapasitet som oppdragsgiver ikke har i tilstrekkelig grad internt. Det vil også kunne oppstå behov for å få løst selvstendige oppdrag i form av oppdragsavtaler.

  II.1.5)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  72000000   Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
  II.2)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  II.2.1)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  Verdi: 100000000 NOK
  Eksklusiv MVA

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
  1. Kvalitet . Vekting 75
  2. Pris . Vekting 25
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Det er benyttet elektronisk auksjon:  Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  201503034

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Del V: Kontraktstildeling

  Kontraktsnummer: 1 Delkontraktnummer: 1 - Tittel:

  Rammeavtale Kundekompetanse

  V.1)

  Dato for kontraktstildeling:

  04.11.2016
  V.2)

  Opplysninger om tilbud

  Antall mottatte tilbud: 11
  Antall tilbud mottatt elektronisk: 11
  V.3)

  Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

  Acando
  Tordenskioldsgt 8-10
  0160  Oslo
  NO
  Nettsted:
  V.4)

  Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

  Kontraktsverdi:
  Verdi: 100000000 NOK
  Eksklusiv MVA
  Laveste og høyeste tilbud:
  V.5)

  Opplysninger om underleverandør

  Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei
  Kontraktsnummer: 2 Delkontraktnummer: 2 - Tittel:

  Rammeavtale Kundekompetanse

  V.1)

  Dato for kontraktstildeling:

  04.11.2016
  V.2)

  Opplysninger om tilbud

  Antall mottatte tilbud: 11
  Antall tilbud mottatt elektronisk: 11
  V.3)

  Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

  Bouvet
  Kjøpmannsgt 35
  7024  Trondheim
  NO
  Nettsted:
  V.4)

  Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

  Kontraktsverdi:
  Verdi: 100000000 NOK
  Eksklusiv MVA
  Laveste og høyeste tilbud:
  V.5)

  Opplysninger om underleverandør

  Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei
  Kontraktsnummer: 3 Delkontraktnummer: 3 - Tittel:

  Rammeavtale Kundekompetanse

  V.1)

  Dato for kontraktstildeling:

  04.11.2016
  V.2)

  Opplysninger om tilbud

  Antall mottatte tilbud: 11
  Antall tilbud mottatt elektronisk: 111
  V.3)

  Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

  Decisive
  Postboks 6468, Etterstad
  0605  Oslo
  NO
  Nettsted:
  V.4)

  Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

  Kontraktsverdi:
  Verdi: 100000000 NOK
  Eksklusiv MVA
  Laveste og høyeste tilbud:
  V.5)

  Opplysninger om underleverandør

  Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei
  Kontraktsnummer: 4 Delkontraktnummer: 4 - Tittel:

  Rammeavtale Kundekompetanse

  V.1)

  Dato for kontraktstildeling:

  04.11.2016
  V.2)

  Opplysninger om tilbud

  Antall mottatte tilbud: 11
  Antall tilbud mottatt elektronisk: 11
  V.3)

  Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

  Ernst & Young
  Hanvegt 9
  7024  Trondheim
  NO
  Nettsted:
  V.4)

  Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

  Kontraktsverdi:
  Verdi: 100000000 NOK
  Eksklusiv MVA
  Laveste og høyeste tilbud:
  V.5)

  Opplysninger om underleverandør

  Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei
  Kontraktsnummer: 5 Delkontraktnummer: 5 - Tittel:

  Rammeavtale Kundekompetanse

  V.1)

  Dato for kontraktstildeling:

  04.11.2016
  V.2)

  Opplysninger om tilbud

  Antall mottatte tilbud: 11
  Antall tilbud mottatt elektronisk: 11
  V.3)

  Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

  Evry
  Snarøyveien 30 A
  1360  Fornebu
  NO
  Nettsted:
  V.4)

  Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

  Kontraktsverdi:
  Verdi: 100000000 NOK
  Eksklusiv MVA
  Laveste og høyeste tilbud:
  V.5)

  Opplysninger om underleverandør

  Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei
  Kontraktsnummer: 6 Delkontraktnummer: 6 - Tittel:

  Rammeavtale Kundekompetanse

  V.1)

  Dato for kontraktstildeling:

  04.11.2016
  V.2)

  Opplysninger om tilbud

  Antall mottatte tilbud: 11
  Antall tilbud mottatt elektronisk: 11
  V.3)

  Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

  Uniconsult
  Postboks 1835, Vika
  0160  Oslo
  NO
  Nettsted:
  V.4)

  Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

  Kontraktsverdi:
  Verdi: 100000000 NOK
  Eksklusiv MVA
  Laveste og høyeste tilbud:
  V.5)

  Opplysninger om underleverandør

  Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei
  Kontraktsnummer: 7 Delkontraktnummer: 7 - Tittel:

  Rammeavtale Kundekompetanse

  V.1)

  Dato for kontraktstildeling:

  04.11.2016
  V.2)

  Opplysninger om tilbud

  Antall mottatte tilbud: 11
  Antall tilbud mottatt elektronisk: 11
  V.3)

  Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

  Sopra Steria
  Postboks 2
  0051  Oslo
  NO
  Nettsted:
  V.4)

  Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

  Kontraktsverdi:
  Verdi: 100000000 NOK
  Eksklusiv MVA
  Laveste og høyeste tilbud:
  V.5)

  Opplysninger om underleverandør

  Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei
  Kontraktsnummer: 8 Delkontraktnummer: 8 - Tittel:

  Rammeavtale Kundekompetanse

  V.1)

  Dato for kontraktstildeling:

  04.11.2016
  V.2)

  Opplysninger om tilbud

  Antall mottatte tilbud: 11
  Antall tilbud mottatt elektronisk: 11
  V.3)

  Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

  Devoteam
  Kronprinsensgt 17 B
  0160  Oslo
  NO
  Nettsted:
  V.4)

  Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

  Kontraktsverdi:
  Verdi: 100000000 NOK
  Eksklusiv MVA
  Laveste og høyeste tilbud:
  V.5)

  Opplysninger om underleverandør

  Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei
  Kontraktsnummer: 9 Delkontraktnummer: 9 - Tittel:

  Rammeavtale Kundekompetanse

  V.1)

  Dato for kontraktstildeling:

  04.11.2016
  V.2)

  Opplysninger om tilbud

  Antall mottatte tilbud: 11
  Antall tilbud mottatt elektronisk: 11
  V.3)

  Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

  Experis
  Olav Trygvasonsgt 51
  7024  Trondheim
  NO
  Nettsted:
  V.4)

  Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

  Kontraktsverdi:
  Verdi: 100000000 NOK
  Eksklusiv MVA
  Laveste og høyeste tilbud:
  V.5)

  Opplysninger om underleverandør

  Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.4)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  11.1.2017

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system