Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Forhåndskunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Nye Veier AS
915 488 099
Tangen 76
Kristiansand
4608
NO
Kontaktperson: Freddie Fosse
Telefon: +47 40435140
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.nyeveier.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=197162&B=NYEVEIER
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Annet:  Byggherre veiutbygging

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

E6 Ranheim - Værnes
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Kontraktsarbeidet for E6 Ranheim - Værnes omfatter utarbeidelse av reviderte reguleringsplaner, prosjektering, bygging og eventuelt vedlikehold og drift av ca 23 km ny 4-felts motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Veistrekningen går gjennom østre del av Trondheim kommune, gjennom Malvik og delvis inn i Stjørdal kommune.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 4000000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45100000  -  Forberedende anleggsarbeid
45233139  -  Vedlikehold av hovedveier
63712200  -  Drift av hovedveier
71240000  -  Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester
71250000  -  Arkitekt-, ingeniør- og oppmålingstjenester
71311220  -  Ingeniørarbeid i forbindelse med hovedveier
71313450  -  Miljøovervåkning av bygge- og anleggsvirksomhet
71320000  -  Prosjektering
71322000  -  Prosjektering av anleggsarbeid
71322500  -  Ingeniørmessig prosjektering i forbindelse med trafikkanlegg
71400000  -  Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester
71420000  -  Landskapsarkitekturtjenester
77200000  -  Skogbrukstjenster
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO062 -  Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Kontraktsarbeidet for E6 Ranheim - Værnes omfatter utarbeidelse av reviderte reguleringsplaner, prosjektering, bygging og eventuelt vedlikehold og drift av ca 23 km ny 4-felts motorvei med fartsgrense på 110 km/t. Veistrekningen går gjennom østre del av Trondheim kommune, gjennom Malvik og delvis inn i Stjørdal kommuner.
Se egen beskrivelse. Anskaffelsen gjennomføres i 3 trinn hvor første trinn er å bekrefte interesse for deltakelse i konkurransen.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Nye Veier forbeholder seg retten til å inngå kontrakt uten å gjennomføre forhandlinger jmf. anskaffelsforskriften §23-7 (5)

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Vil fremgå av konkurransegrunnlaget.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Vil fremgå av konkurransegrunnlaget.
Minimumskrav:  
Vil fremgå av konkurransegrunnlaget.
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Vil fremgå av konkurransegrunnlaget.
Minimumskrav:  
Vil fremgå av konkurransegrunnlaget.
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Vil fremgå av konkurransegrunnlaget.
III.2.3)

Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten

Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å melde sin interesse

Dato:  11.12.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Dansk, Engelsk, Norsk, Nordsamisk
IV.2.5)

Planlagt startdato for gjennomføring av konkurransen

15.12.2017

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betaling vil bli brukt
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

KOFA
Postboks 439 Sentrum
Bergen
4608
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

03.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system