Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
971 040 823
Postboks 364 Sentrum
Oslo
0102
NO
Kontaktperson: Anne Marit Ringvold
Telefon: +47 90543212
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Internettadresse(r):
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/157270
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Parallelloppdrag for utforming av allmenning, torg, strøksgate og gangbro på Frysja
Referansenummer:  201713944
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71400000  -  Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Plan- og bygningsetaten arrangerer et parallelloppdrag for utforming av allmenning, torg, strøksgate og gangbro over Akerselva på Frysja. Parallelloppdraget som har fått tittelen «Et nytt nabolag på Frysja» er en oppfølging av VPOR Frysja som ble vedtatt i bystyret 21.6.2017. Kommunen ønsker gjennom parallelloppdraget å få synliggjort potensialet i området og tre deltakerteam skal få i oppgave å foreslå løsninger for utforming av de offentlige rommene som kan bidra positivt til områdets fremtidige stedsutvikling.
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Plan- og bygningsetaten arrangerer et parallelloppdrag for utforming av allmenning, torg, strøksgate og gangbro over Akerselva på Frysja. Parallelloppdraget som har fått tittelen «Et nytt nabolag på Frysja» er en oppfølging av VPOR Frysja som ble vedtatt i bystyret 21.6.2017. Kommunen ønsker gjennom parallelloppdraget å få synliggjort potensialet i området og tre deltakerteam skal få i oppgave å foreslå løsninger for utforming av de offentlige rommene som kan bidra positivt til områdets fremtidige stedsutvikling
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Informasjon om gjennomføring av konkurransen

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  13.10.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Dansk, Norsk, Svensk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

25.09.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system