Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Sykehusbygg HF
814 630 722
Klæbuveien 118
Trondheim
7031
NO
Kontaktperson: Lillian Slåtsve
Telefon: +47 93009644
NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.sykehusbygg.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=198278&B=KGVLIGHT
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Annet:  Sykehusbygging mm

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Anskaffelse av nytt sikkerhetsbygg, totalentreprise med løsningsforslag, for St.Olavs hospital HF
Referansenummer:  17/00311
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45215140  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Sykehusfasiliteter
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppgaven er å videreutvikle en konseptfase gjennom samhandling/forprosjekt (kalt «Forprosjektfasen») og dernest detaljprosjektering/bygging (kalt «Gjennomføringsfasen») av et Nytt Sikkerhetsbygg. Dagens virksomhet på Brøset i Trondheim skal overføres til dette nye bygget. Prosjektet skal gi virksomheten lokaler som sikrer gode og driftsøkonomisk effektive behandlingstilbud. Bygget skal muliggjøre kontinuerlig utvikling av tilbudet til pasientene og samhandling med andre deler av helsetjenesten. Bygget skal oppføres på ny tomt på Østmarka, rett øst for det eksisterende psykiatriske sykehuset. For ytterligere informasjon vises det til del II i konkurransegrunnlaget.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Trondheim
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Oppgaven er å videreutvikle en konseptfase gjennom samhandling/forprosjekt (kalt «Forprosjektfasen») og dernest detaljprosjektering/bygging (kalt «Gjennomføringsfasen») av et Nytt Sikkerhetsbygg. Dagens virksomhet på Brøset i Trondheim skal overføres til dette nye bygget. Prosjektet skal gi virksomheten lokaler som sikrer gode og driftsøkonomisk effektive behandlingstilbud. Bygget skal muliggjøre kontinuerlig utvikling av tilbudet til pasientene og samhandling med andre deler av helsetjenesten. Bygget skal oppføres på ny tomt på Østmarka, rett øst for det eksisterende psykiatriske sykehuset. For ytterligere informasjon vises det til del II i konkurransegrunnlaget.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.10.2018  /  Slutt: 01.12.2021
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.9)

Informasjon om begrensning av antall leverandører som skal velges ut til å gi tilbud

Planlagt antall leverandører: 3
Objektive kriterier for å begrense antallet leverandører:
Kriterier er satt opp i konkurransegrunnlaget, se del I
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Opsjoner blir redegjort for i vedlagt konkurransegrunnlag. Gjennomføringsfasen er opsjon.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Det vil bli gjennomført et orienteringsmøte med aktuelle tilbydere xxxxxxxxxxxxx

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Ja, se konkurransegrunnlaget
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Ja, se konkurransegrunnlaget
Minimumskrav:  
Ja, se konkurransegrunnlaget
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Ja, se konkurransegrunnlaget
Minimumskrav:  
Ja, se konkurransegrunnlaget
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Ja, se konkurransegrunnlaget
III.2.3)

Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten

Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.4)

Informasjon om reduksjon av antallet løsninger eller tilbud under forhandling eller i dialog

Forhandlingene eller dialogen vil skje i flere faser for å redusere antallet løsninger, eller tilbud
IV.1.5)

Informasjon om forhandling

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å tildele kontrakten på grunnlag av de første tilbudene uten å gjennomføre forhandlinger
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  18.12.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.3)

Estimert dato for utsendelse av invitasjon til å gi tilbud eller invitasjoner til utvalgte leverandører om å delta

Dato: 12.01.2018
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 4  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.3)

Tilleggsinformasjon

Interesserte tilbydere inviteres til et orienteringsmøte mandag 27. november 2017 kl. 12.00-15.00. Påmelding inkl. antall deltakere meldes til kontaktperson senest torsdag 23.november.
Møtet avholdes på Hotell Scandic Lerkendal i Trondheim.
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Sykehusbygg HF
Trondheim
NO
Telefon: +47 93009644

VI.4.3)

Prosedyre for klagebehandling

Nøyaktig informasjon om tidsfrist(er) for klagebehandling: 
Se konkurransegrunnlaget
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

20.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system