Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Oslo kommune, Bydel Østensjø
974 778 807
postboks 157, Manglerud
Oslo
0612
NO
Kontaktperson: Margret Ephraim Sørensen
Telefon: +47 23438583
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/158017
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Anskaffelser av Bogerud Aktivitetsparken
Referansenummer:  201700721
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oslo kommune v/ Bydel Østensjø, heretter kalt oppdragsgiver, inviterer til åpen tilbudskonkurranse i forbindelse med opparbeidelse av Bogerud Aktivitetspark inkludert anskaffelse av utstyr.
Aktivitetsparken skal være en møteplass og et område for uorganisert aktivitet med trenings- og lekeområder tilrettelagt for voksne, eldre, barn, unge og personer med funksjonsnedsettelse. Parken skal være universelt utformet i den grad det er mulig og treningsapparatene skal stimulere styrke, balanse, koordinasjon og utholdenhet. Apparatene skal være lavterskel og enkle i bruk
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 2500000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

43325000  -  Utstyr til parker og lekeplasser
45236250  -  Planeringsarbeid i forbindelse med parker
77313000  -  Vedlikehold av parker
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Bydel Østensjø, Bogerud aktivitetspark
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Aktivitetsparken skal være en møteplass og et område for uorganisert aktivitet med trenings- og lekeområder tilrettelagt for voksne, eldre, barn, unge og personer med funksjonsnedsettelse. Parken skal være universelt utformet i den grad det er mulig og treningsapparatene skal stimulere styrke, balanse, koordinasjon og utholdenhet. Apparatene skal være lavterskel og enkle i bruk.
Hovedmålene anskaffelser
• Bydelen har en møteplass på Bogerud som innbyr til fysisk aktivitet, og som er av en karakter som gjør at den fungerer som en sosial arena i nærhet til der folk bor/ ferdes
• Aktivitetsparken fremmer tilhørighet og stedsidentitet, samt bygger relasjoner på tvers av generasjoner
• Aktivitetsparken fremmer aktivitetsglede, og fysisk inaktive innbyggere i området blir mer fysisk aktive
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet  /  Vekting:  40%
Pris  -  Vekting:  60%
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 2500000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.02.2018  /  Slutt: 30.06.2018
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Krav
• Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak
Dokumentasjonskrav
• Norske selskaper: Firmaattest.
• Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.3)

Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten

Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  15.12.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Engelsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  31.03.2018
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  15.12.2017
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Bydel Østensjø, Bydelsadministrasjon
Olaf Hesetsvei 6
Oslo
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

01.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system