Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Røyken kommune
938 709 866
Katrineåsveien 20
Røyken
3440
NO
Kontaktperson: Ingvild Skaset
Telefon: +47 31296000
NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Røyken
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://http://www.royken.kommune.no/

I.2)

Samordnede innkjøp

Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/158033
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til følgende adresse: 
Røyken kommune
938709866
Katrineåsveien 20
Røyken
3440
NO
Kontaktperson: Ingvild Skaset
Telefon: +47 31296000
NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Røyken
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.royken.kommune.no

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Områdeplan for Røyken sentrum med tilliggende områder
Referansenummer:  16/1622
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71240000  -  Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdraget gjelder utforming og utarbeiding av områdereguleringsplan for Røyken sentrum med tilliggende områder. Med områderegulering menes det komplett sett av planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart, konsekvensutredninger og ellers andre utredninger og rapporter som man finner nødvendig under planarbeidet. Det har blitt varslet oppstart av planarbeidet, og planprogrammet er vedtatt av kommunestyret.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1800000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71200000  -  Arkitekt- og relaterte tjenester
71300000  -  Ingeniørtjenester
71400000  -  Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Kongsberg
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Røyken
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Oppdraget gjelder utforming og utarbeiding av områdereguleringsplan for Røyken sentrum med tilliggende områder. Med områderegulering menes det komplett sett av planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart, konsekvensutredninger og ellers andre utredninger og rapporter som man finner nødvendig under planarbeidet. Det har blitt varslet oppstart av planarbeidet, og planprogrammet er vedtatt av kommunestyret.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1800000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 18

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Se konkurransegrunnlag
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Se konkurransegrunnlag
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  04.12.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Se konkurransegrunnlag
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

06.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system