Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statens vegvesen Region midt
971 032 081
Fylkeshuset
Molde
6404
NO
Kontaktperson: Reidar Brøndbo
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.vegvesen.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/152024
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til følgende adresse: 
Statens vegvesen Region midt
Steinkjer
7737
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.vegvesen.no

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Fv. 762 gang- og sykkelveg Fagerheim - Vibe
Referansenummer:  16/191928
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Kontrakten omfatter bygging av ny g/s-veg i ca. 1600 m langs Fv. 762 fra Fagerheim –
Vibeskorsen og ca 160m langs Fv 269. G/s-vegen skal bygges på nordre side av Fv. 762 og
på søndre side de siste 200m. Bredden på g/s-vegen er 3,5 m og avstanden mellom Fv. 762
og g/s-vegen er 3,0 m. Det skal etableres nytt drens- og overvannssystem langs hele
strekningen og dette kobles på eksisterende system. Belysning av g/s-vegen inngår også i
kontrakten. Bekkedalen i Vibeskorsen skal heves og plastres for å sikre skråningene.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45233140  -  Veiarbeid
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Fv. 762 i Steinkjer kommune
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Kontrakten omfatter bygging av ny g/s-veg i ca. 1600 m langs fv. 762 Fagerheim –
Vibeskorsen og ca. 160 m langs fv. 269. G/s-vegen skal bygges på nordre side av Fv. 762 og
på søndre side de siste 200m. Bredden på g/s-vegen er 3,5 m og avstanden mellom Fv. 762
og g/s-vegen er 3,0 m. Det skal etableres nytt drens- og overvannssystem langs hele
strekningen og dette kobles på eksisterende system. Belysning av g/s-vegen inngår også i
kontrakten. Bekkedalen i Vibeskorsen skal heves og plastres for å sikre skråningene.
Hovedmengder:
Masseflytting 9800 m3
Sprenging 2000 m3
Drenering 1600 m
Justering av bekkeløp Ca. 70 m
Lysmaster 35 stk
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor
  • Kriterier – angis i prioritert rekkefølge:  Pris
II.2.7)

Kontraktens varighet

Slutt: 15.11.2017
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Tilbudskonferanse vil finne sted 2017-02-28 med møtested vegkontoret Steinkjer, Byavegen 48, Steinkjer kl. 10.00.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Skatteattester
Leverandører skal vedlegge skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder.
Lovlig etablert og registrert foretak
Tilbyder skal være lovlig etablert foretak. Dokumentasjonskrav: Attest fra Foretaksregisteret eller tilsvarende attest.
Erfaring
Erfaringer fra tilsvarende arbeider. Referanseprosjekter
Tilbyder skal ha erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad.
Byggherrers erfaringer. Referanseprosjekter
Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert.
Systematisk HMS-arbeid
Tilbyder skal ha system og rutiner som sikrer at HMS-arbeidet drives på en systematisk
måte iht. internkontrollforskriften.
Egenkapital
Det kreves at tilbyders egenkapital er positiv.
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  17.03.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Tilbudsåpning vil finne sted 17.03.2017 kl. 1300, på vegkontoret, byavegen 48, Steinkjer.
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

17.02.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system