Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Oppland Fylkeskommune
961 382 335
Kirkegata 76
Lillehammer
2626
NO
Kontaktperson: Elisabeth Lande
NUTS-kode:  NO022 -  Oppland
Fylke: Oppland, Kommune: Lillehammer
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.oppland.no

I.3)

Kommunikasjon

Tilgangen til konkurransegrunnlaget er begrenset. Ytterligere informasjon finnes på:  
https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afzkcmmnvr&GoTo=Docs
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Klimaregnskap for Oppland fylkeskommune og opplandssamfunnet
Referansenummer:  17/27
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

90700000  -  Tjenester i forbindelse med miljø
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppland fylkeskommune har i regional planstrategi vedtatt at det er et mål at Oppland fylkeskommune og opplandssamfunnet skal bli klimanøytralt innen 2025.
Vi har behov for et oppdatert kunnskapsgrunnlag som viser status for Oppland i dag for å kunne vurdere hva som må gjøres for å nå de politiske målene og også om det er mulig innen denne perioden. Et kunnskapsgrunnlag for et klimanøytralt Oppland innebærer at vi må utarbeide klimaregnskap.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

90713000  -  Rådgivningstjenester relatert til miljø
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO022 -  Oppland
Fylke: Oppland, Kommune: Lillehammer
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Kontrakten gjelder klimaregnskap for Oppland fylkeskommunes virksomhet. Med det menes ALL virksomhet som Oppland fylkeskommune er ansvarlig for, dvs. sentraladministrasjonen, videregående skoler, fylkesarkivet, fylkesbiblioteket og tannhelsetjenesten, drift og vedlikehold av fylkesveier, Opplandstrafikk og politisk virksomhet.
I tillegg vil kontrakten omfatte et klimaregnskap for opplandssamfunnet. Med det menes all energibruk (fordelt på fornybar og ikke fornybar energi), direkte og indirekte forbruk og transport innen offentlig virksomhet, privat næringsliv (for eksempel landbruk, reiseliv, industri, handel, gjennomgangstrafikk osv.), fritidsinnbyggere og husholdninger. Dette inkluderer også utslipp knyttet til forbruk av varer og tjenester produsert utenfor Oppland sine grenser.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  27.03.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afzkcmmnvr
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

17.02.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system