Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Sykehusbygg HF
814 630 722
Postboks 6245 Sluppen
Trondheim
7488
NO
Kontaktperson: Lillian Slåtsve
Telefon: +47 93009644
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.sykehusbygg.no

I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Annet:  Sykehusbygging mm

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Dialogkonferanse i forbindelse med mulighet for industrialisering og modulære byggemetoder i forbindelse med bygging av spesialrom, Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)
Referansenummer:  17/00214
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45215140  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Sykehusfasiliteter
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Tema: Muligheter for industrialisering og modulære byggemetoder i forbindelse med bygging av spesialrom i Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Spesialrom i denne forbindelsen er alle rom med spesielle krav til renhet og inneslutning, herunder layout, bygningsmessig utførelse, overflater, ventilasjon og øvrig teknikk.
Helse Møre og Romsdal HF er prosjekteier og byggherre for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Sykehusbygg HF utøver prosjektledelse og byggherrefunksjonen på vegne av Helse Møre og Romsdal.
Denne delen av prosjektet vil primært inngå i akuttsykehuset som skal bygges på Hjelset, men det også bli aktuelt med leveranser til det distriktsmedisinske senteret (DMS) i Kristiansund.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45215140  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Sykehusfasiliteter
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Hjelset
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Tema: Muligheter for industrialisering og modulære byggemetoder i forbindelse med bygging av spesialrom i Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Spesialrom i denne forbindelsen er alle rom med spesielle krav til renhet, herunder layout, bygningsmessig utførelse, overflater, ventilasjon og øvrig teknikk.
Helse Møre og Romsdal er prosjekteier og byggherre for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). Sykehusbygg HF utøver prosjektledelse og byggherrefunksjonen på vegne av Helse Møre og Romsdal.
Denne delen av prosjektet vil primært inngå i akuttsykehuset som skal bygges på Hjelset, men det også bli aktuelt med leveranser til det distriktsmedisinske senteret (DMS) i Kristiansund.
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Oppdragsgiver har pr i dag ikke avklart eventuelle inndeling i mulighet for deltilbud/delkontrakter på omfanget.
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

15.11.2017

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Denne kunngjøringen gjelder Dialogkonferanse.
Det vil bli avholdt dialogkonferanse 26.september 2017 på Gardermoen. Dialogkonferansen vil bli gjennomført som en fellessesjon med mulighet for en-til-en samtaler i etterkant. Ønske om slike samtaler bes innmeldt til kontaktperson i forkant av konferansen.
Dialogkonferansen gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Se vedlagt program og informasjon om påmelding.
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

28.08.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system