Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Intensjonskunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Stavanger kommune
964 965 226
Olav Kyrresgt 23
Stavanger
4068
NO
Kontaktperson: Britta Goldberg
Telefon: +47 51507090
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.stavanger.kommune.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Murverksundersøkelser ved Stavanger Domkirke
Referansenummer:  123456
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71600000  -  Teknisk testing, analyse- og rådgivingstjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Anskaffelsen gjelder murverksundersøkelser ved Stavanger Domkirke.
Kirken skal restaureres fram til 2025, en del av arbeidene gjelder restaurering av murverket fra middelalderen (romansk/ gotisk bruddsteinsmurverk).
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  250000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71000000  -  Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester
71300000  -  Ingeniørtjenester
71610000  -  Prøving og analyse av sammensetning og renhet av masser
71620000  -  Analysetjenester
71621000  -  Teknisk analyse- og rådgivingstjenester
45262500  -  Murverks- og murerarbeid
45262522  -  Arbeid i forbindelse med murverk
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Stavanger
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Målet med undersøkelsen er å avdekke hulrom eller andre uregelmessigheter i murene på en non-destruktiv måte, for eksempel ved bruk av georadar.
Murene er mellom 1,2 og 1,5m tjukk, de er bygd som kistemurer som mest sannsynlig er fylt med mørtel og småstein i kjernen. Fukttransport i murene er avhengig av fungerende «transportveier», dvs. intakt og gjennomgående mørtel i fugene.
Oppdragsgiveren ønsker kartlagt forekomst av hulrom eller avvik i murens kjerne uten at murene åpnes. Undersøkelsene skal gjennomføres fra utsiden i forskjellige på forhånd definerte dybder. Undersøkelsen gjelder hele bygget, dvs. alle yttervegger. Resultatene skal overleveres i form av en rapport og lett lesbare tegninger til oppdragsgiveren.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Kontraktsinngåelse uten kunngjøring av konkurranse
  • Anskaffelsen ligger utenfor virkeområdet til anskaffelsesforskriften
Forklaring
Leverandøren kan vise til referanseprosjekter med gode resultater ved bruk av deres metode for å få kartlagt forekomst av hulrom eller avvik i murens kjerne uten at murene åpnes. Undersøkelser er utført ved Maria kirken i Bergen og Akershus festning. Oppdragsgiveren har undersøkt i fagmiljøet om det fins alternative metoder eller leverandører for å gjennomføre tilsvarende analyser. Oppdragsgiveren har vært i kontakt med bl. a. SINTEF og Riksantikvaren, begge henviste til LERM som den eneste aktuelle leverandøren på markedet.
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

Del V: Kontraktstildeling

Tittel: Murverksundersøkelse ved Stavanger domkirke

V.2)

Kontraktstildeling

V.2.1)

Dato for kontraktstildeling

09.01.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

LERM/Setec
Arles Cedex
FR
NUTS-kode:  FR -  FRANCE

[AwardedSmeContractConess] : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens/konsesjonskontraktens verdi (ekskl. MVA)

Opprinnelig estimert totalverdi av kontrakten/delkontrakten//konsesjonskontraktens:  250000.00  NOK
Kontraktens/delkontraktens/ konsesjonskontraktens totalverdi:  250000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Stavanger kommune
Stavanger
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

09.01.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system