Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Haugesund kommune
944 073 787
Postboks 2160
Haugesund
5504
NO
Kontaktperson: Trygve Gunnarshaug
Telefon: +47 52743142
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.haugesund.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=197439&B=KGVLIGHT
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Anskaffelsessak -Rehabilitering Haugesund folkebibliotek -Ventilasjonsarbeider
Referansenummer:  SAK 2017/7101
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45331000  -  Installasjon av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Se konkurransegrunnlag
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

42500000  -  Kjøle- og ventilasjonsutstyr
45331200  -  Installasjon av ventilasjons- og klimaanlegg
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Haugesund
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Haugesund
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Haugesund Folkebibliotek ligger i Kirkegata 151 i Haugesund, like øst for Vår Frelsers
kirke i sentrum av byen. Biblioteket er bygget i 1966 og utvidet mot nordøst i 1993.
Haugesund kommune skal nå rehabilitere Folkebiblioteket samt bygge ny park sørøst
for biblioteket.
Iht. utarbeidet tilbudsgrunnlag skal biblioteket rehabiliteres både ute og inne. Ute
omhandler arbeidene mellom annet dør‐ og glassfelter, solavskjerming, taktekking
samt flikk og utbedring av skifer og murer. Innvendig skal mellom annet gulv, vegger
og himlinger rehabiliteres/ skiftes.
Teknisk anlegg skal rehabiliteres. Mellom annet skal deler av eksisterende kanalnett
skiftes ut og noe bevares, eksisterende aggregat med kryssveksler demonteres og
erstattes av et nytt med system med roterende varmegjenvinner. Store deler av
elektrisk anlegg skiftes ut. Noen installasjoner skal demonteres og remonteres.
Det skal etableres ny heis ved hovedinngang. Eksisterende personalheis skal skiftes.
Sørøst for biblioteket skal det opparbeides park.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Se konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Se konkurransegrunnlag
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  11.12.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

02.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system