Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Sykehusbygg HF
814 630 722
Postboks 6245 Sluppen
Trondheim
7488
NO
Kontaktperson: Lillian Slåtsve
Telefon: +47 93009644
NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark, Kommune: Alta
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://sykehusbygg.no

I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Dialogkonferanse i forbindelse med planlagt anskaffelse av CT og MR for Alta nærsykehus
Referansenummer:  17/00298
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

33100000  -  Medisinsk utstyr
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Sykehusbygg HF bistår oppdragsgiver Finnmarkssykehuset HF i forbindelse med byggeprosjektet Alta nærsykehus. Sykehusbygg er oppdragsgivers prosjektorganisasjon og ivaretar Finnmarkssykehusets interesser.
Det planlegges anskaffelse av medisinskteknisk utstyr bla CT og MR til Alta nærsykehus. I forbindelse med anskaffelse av CT og MR ønsker Sykehusbygg å avholde en dialogkonferanse som en forberedelse av anskaffelsen samt gi informasjon til leverandørmarkedet om Finnmarkssykehusets og Alta nærsykehus sine planer og behov.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
Maksimalt antall delkontrakter som kan inngås med én tilbyder:  2
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å inngå kontrakter som kombinerer følgende delkontrakter eller grupper av delkontrakter:  
Delkontrakt 1: CT
Delkontrakt 2: MR
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

CT
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

33100000  -  Medisinsk utstyr
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark, Kommune: Alta
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Alta
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Det planlegges anskaffelse av CT til Alta nærsykehus.
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Sykehusbygg oppfordrer aktuelle leverandører til å delta på dialogkonferansen.
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

MR
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

33100000  -  Medisinsk utstyr
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark, Kommune: Alta
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Alta
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Det planlegges anskaffelse av MR til Alta nærsykehus.
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Sykehusbygg oppfordrer aktuelle leverandører til å delta på dialogkonferansen.
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

18.12.2017

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Denne kunngjøringen gjelder Dialogkonferanse.
Det vil bli avholdt dialogkonferanse 20.november 2017 på Gardermoen, Park Inn. Dialogkonferansen vil bli gjennomført som en fellessesjon med mulighet for en-til-en samtaler i etterkant. Ønske om slike samtaler bes innmeldt til kontaktperson i forkant av konferansen.
Program og aktuell informasjon vil bli kunngjort her på kunngjøringen når dato for konferansen nærmer seg.
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

01.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system