Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Trondheim kommune
942 110 464
Postboks 2300 Sluppen
Trondheim
7004
NO
Kontaktperson: Håkon Farstad
Telefon: +47 45257595
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.trondheim.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Invitasjon til dialogkonferanse - Fremtidens digitale løsninger for barnevernet
Referansenummer:  17/1719
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

48000000  -  Programvare og informasjonssystemer
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Det er nylig blitt igangsatt et nasjonalt prosjekt for å forbedre barnevernet gjennom å skaffe til veie nye digitale løsninger. I konseptfasen deltar KS, Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), kommunene Trondheim, Oslo, Bærum, Asker kommune, Kristiansand og Stavanger.Hensikten med konseptfasen er å komme frem til et konsept som beskriver:
-Målbilde: Hvilke behov vil løsningen(e) dekke, og hvordan?
-Realiseringsstrategi: Hvordan skal målbildet realiseres? En realiseringsstrategi vil beskrive hvilke roller de ulike partene (marked/leverandører, kommune, stat, private, tjenestemottaker) skal ha når det gjelder eierskap, finansiering, drift, utvikling og forvaltning av digitale løsninger.
Dialogen har som hensikt å undersøke hvordan markedet kan bidra til å dekke behovene i målbildet, og hvordan nye digitale løsninger kan realiseres. Nye leverandører oppfordres til å delta i dialogen.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

72000000  -  Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Se vedlagt invitasjon
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Det er ikke avgjort hvorvidt det skal gjennomføres en anskaffelse eller ikke.
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

01.01.2018

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

16.01.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system