Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Sykehusbygg HF
814 630 722
Postboks 6245 Sluppen
Trondheim
7488
NO
Kontaktperson: Lillian Slåtsve
Telefon: +47 93009644
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.sykehusbygg.no

I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Dialogkonferanse i forbindelse med Nytt Sjukehus Nord-Møre og Romsdal (SNR)
Referansenummer:  17/00037
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45215140  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Sykehusfasiliteter
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Tema: Entreprisemodell og mulighet for industrialisering og standardisering i forbindelse med Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)
Helse Møre og Romsdal er prosjekteier og byggherre for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR). I prosjektet inngår et akuttsykehus på Hjelset, et distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund med dagkirurgi og videreutvikling av prehospitale tjenester.
For å få kontakt med markedet og informere om prosjektet legges det herved opp til dialogkonferanse med næringslivet. Konferansen vil kunne gi prosjektet verdifull informasjon om hva markedet kan tilby. Under konferansen vil det bli gitt informasjon om det samlede prosjektet og spesielt om de utfordringene byggherren ønsker innspill på vedrørende prosjektertes beslutninger og valg mht. industrialisering og standardisering. Se vedlagt beskrivelse.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
45111100  -  Nedrivningsarbeid
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Hjelset
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Hensikten med denne kunngjøringen er å informere om oppdragsgivers dialogkonferanse, se vedlegg
(riveentreprisen vil kunne foregå som en egen entreprise)
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Denne kunngjøringen gjelder Dialogkonferanse.
Det vil bli avholdt dialogkonferanse 3.mars 2017 i Kristiansund.
Dialogkonferansen gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Se vedlagt program og informasjon om påmelding.
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

01.02.2018

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Velkommen til deltakelse på dialogkonferanse.
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

03.02.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system