Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Sykehusbygg HF
814 630 722
Postboks 6245 Sluppen
Trondheim
7488
NO
Kontaktperson: Lillian Slåtsve
Telefon: +47 93009644
NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://sykehusbygg.no

I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Informasjon knyttet til valg av entreprisemodell i forbindelse med Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)
Referansenummer:  17/00037
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45215140  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Sykehusfasiliteter
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) består av ett akuttsykehus på Hjelset og ett distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Riveentreprisen har tidligere vært utlyst (doffin ref. 2017-921913) og infrastrukturentreprisen lyses ut i løpet av kort tid (begge i tilknytning til Hjelset).
Denne veiledende kunngjøringen gjelder entreprisen for akuttsykehuset på Hjelset. Det er tidligere vurdert å splitte opp denne entreprisen i to entrepriser hhv bygg og teknikk. Dette er nå besluttet slått sammen til en totalentreprise.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Hjelset
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

SNR består totalt av ca 60 000 kvm BTA og har en øvre kostnadsramme på 4,1 milliarder. Forprosjektrapporten skal endelig styrebehandles i styremøte i Helse Møre og Romsdal i november 2017.
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Hensikten med denne kunngjøringen er å informere om oppdragsgiver sine vurderinger knyttet til valg av entreprisemodell innenfor bygg og tekniske fag. Sykehusbygg vil informere om at man nå ser for seg å etterspørre en stor entreprise hvor både bygg og alle tekniske fag inngår, og ber entreprenørmiljøet forberede seg til dette.
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

30.11.2017

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-385532

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

24.10.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system