Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Sykehusbygg HF
814630722
Klæbuveien 118
Trondheim
7031
NO
Kontaktperson: Lillian Slåtsve
Telefon: +47 93009644
NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.sykehusbygg.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=196853&B=KGVLIGHT
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Annet:  Sykehusbygging mm

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Anskaffelse av Infrastruktur fase 1 for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)
Referansenummer:  17/00262
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45215140  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Sykehusfasiliteter
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

På vegne av prosjekteier, oppdragsgiver og byggherre Helse Møre og Romsdal HF (heretter kalt oppdragsgiver), skal Sykehusbygg HF forestå planlegging og bygging av prosjektet Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (heretter kalt SNR), på Hjelset. Denne anskaffelsen gjennomføres av Sykehusbygg HF på vegne av oppdragsgiver. I forbindelse med klargjøring for bygging av nytt sykehus skal Infrastrukturen på sykehusområdet dels legges om og oppgraderes og dels bygges ny.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
45100000  -  Forberedende anleggsarbeid
45231100  -  Allmenn Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med rørledninger
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO053 -  Møre og Romsdal
Fylke: Møre og Romsdal
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Hjelset
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Arbeidene omfatter vannforsyning, avløpsanlegg, forsyning av strøm og data. Oppdølveien skal legges om og opprustes, og gang og sykkelveier skal etableres i tilknytning til Oppdølveien. Det vil være en del bygningsarbeider i form av støttemurer i betong, og noen i naturstein (tørrmur). Noe grøntanlegg vil inngå. Anskaffelsen gjennomføres som en utførelsesentreprise (Entreprenøren skal utføre alle beskrevne arbeider. Byggherrens rådgivere prosjekterer). Arbeidene vil foregå nært inntil eksisterende psykiatrisk sykehusdrift.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 19.01.2018  /  Slutt: 31.10.2018
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
se konkurransegrunnlaget
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Ja, se konkurransegrunnlaget
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlaget
III.2.3)

Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten

Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  11.12.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  11.03.2018
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  11.12.2017
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk fakturering godtas
VI.3)

Tilleggsinformasjon

Det vil bli gjennomført informasjonsmøte inkludert tilbudsbefaring 8. november 2017 kl. 10.00. Oppmøte prosjektkontoret (Opdølvegen 14), til byggeprosjektet på Hjelset. Tilbyder bes melde seg på tilbudsbefaring via konkurransegjennomføringsverktøyet.
Tilbudet skal utarbeides og sendes inn elektronisk via konkurransegjennomføringsverktøyet KGV-light
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Sykehusbygg HF
Trondheim
NO
Telefon: +47 93009644

VI.4.3)

Prosedyre for klagebehandling

Nøyaktig informasjon om tidsfrist(er) for klagebehandling: 
Karensperioden er oppgitt i konkurransegrunnlaget
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

31.10.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system