Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Stange kommune
970 169 717
Postboks 214
Stange
2336
NO
Kontaktperson: Audun Bergstrøm
Telefon: +47 62562000
NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Stange
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.stange.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/152093
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Stange rådhus sikker sone, ombygging av foajeen
Referansenummer:  17/789
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Stange Kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse i forbindelse med ombygging og oppussing av foajeen ved Stange Rådhus, sikker sone. Ombyggingsarbeidene er på totalt ca.130 m2 BTA.
Tiltaket skal gjennomføres som en totalentreprise basert på et byggherreutviklet totalentreprisegrunnlag bestående av tekniske beskrivelser, tilbudstegninger mv., jf. vedlegg A-F. Det innhentes derfor samlet tilbud for bygningsmessige arbeider, sanitæranlegg, varmeanlegg, luftbehandlingsanlegg og elkraftanlegg.
Tiltakshaver vil på grunnlag av de innkomne tilbudene velge totalentreprenør som skal være ansvarlig for gjennomføringen av tiltaket.
Det tas sikte på byggestart i vår/sommer 2017, og byggearbeidene forventes gjennomført med normal framdrift i forhold til prosjektets størrelse. Endelig ferdigstillelsestidspunkt avtales i forbindelse med kontraktforhandling med valgt totalentreprenør ut fra oppgitt byggetid i tilbudet.
Anskaffelsenes estimerte verdi er ca. 2.000.000,-kr ink. mva.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1500000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Stange
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Stange
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Stange Kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse i forbindelse med ombygging og oppussing av foajeen ved Stange Rådhus, sikker sone. Ombyggingsarbeidene er på totalt ca.130 m2 BTA.
Tiltaket skal gjennomføres som en totalentreprise basert på et byggherreutviklet totalentreprisegrunnlag bestående av tekniske beskrivelser, tilbudstegninger mv., jf. vedlegg A-F. Det innhentes derfor samlet tilbud for bygningsmessige arbeider, sanitæranlegg, varmeanlegg, luftbehandlingsanlegg og elkraftanlegg.
Tiltakshaver vil på grunnlag av de innkomne tilbudene velge totalentreprenør som skal være ansvarlig for gjennomføringen av tiltaket.
Det tas sikte på byggestart i vår/sommer 2017, og byggearbeidene forventes gjennomført med normal framdrift i forhold til prosjektets størrelse. Endelig ferdigstillelsestidspunkt avtales i forbindelse med kontraktforhandling med valgt totalentreprenør ut fra oppgitt byggetid i tilbudet.
Anskaffelsenes estimerte verdi er ca. 2.000.000,-kr ink. mva.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1500000.00  NOK

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med Totalentreprenørene utover å foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.
Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen Totalentreprenører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.
Totalentreprenøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter per e-post til kontaktperson.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  17.03.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

17.02.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system