Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Hemne kommune
940 158 893
Trondheimsveien 1
Kyrksæterøra
7200
NO
Kontaktperson: Malin Sæther
Telefon: +47 72460115
NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.hemne.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/157940
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Parallelloppdrag - sentrumsprosjekt for Kyrksæterøra
Referansenummer:  17/2310
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71200000  -  Arkitekt- og relaterte tjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Kommunene Hemne, Halsa og del av Snillfjord står overfor en sammenslåing og Kyrksæterøra blir det nye kommunesentret. I den forbindelse utlyses et parallelloppdrag for å få innspill til alternative utviklingsgrep og en helhetlig vurdering av Kyrksæterøras utviklingspotensial som skal danne grunnlag for utarbeidelse av en områdeplan.
Det henvises for øvrig til konkurransegrunnlaget.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1200000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
Tilbud kan gis på  alle delkontrakter
Maksimalt antall delkontrakter som kan inngås med én tilbyder:  1
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Flere folk i sentrum! - fordypning i problemstilling c), d) og e)
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71400000  -  Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Hemne
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Kyrksæterøra
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Flere folk i sentrum! - fordypning i problemstilling c), d) og e), ref Program for parallelloppdrag for Kyrksæterøra sentrum
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 400000.00  NOK
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Iht konkurransegrunnlag med vedlegg
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Sikre fremtidsrettet utbygging av boenheter i sentrum som ivaretar hele befolkningsspekteret – fordypning iproblemstilling b)
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71221000  -  Arkitekters tjenesteytelser i forbindelse med bygninger
71400000  -  Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Hemne
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Kyrksæterøra
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Sikre fremtidsrettet utbygging av boenheter i sentrum som ivaretar hele befolkningsspekteret – fordypning iproblemstilling b) iht Program for parallelloppdrag
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 400000.00  NOK
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Iht konkurransegrunnlag med vedlegg
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Forslag til videreutvikling av fellesskapsstrukturer og transportsystem i sentrum – fordypning iproblemstilling c) og d)
Delkontrakt nr.:  3
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71400000  -  Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Hemne
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Kyrksæterøra
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Forslag til videreutvikling av fellesskapsstrukturer og transportsystem i sentrum – fordypning iproblemstilling c) og d) iht Program for parallelloppdrag
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 400000.00  NOK
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Iht konkurransegrunnlag med vedlegg

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

iht konkurransegrunnlag med vedlegg

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Iht konkurransegrunnlag med vedlegg
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

iht konkurransegrunnlag med vedlegg
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  27.11.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Iht konkurransegrunnlag med vedlegg
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

25.10.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system