Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Oppegård kommune
944 384 081
Kolbotnvn 30
Kolbotn
1411
NO
Kontaktperson: May Britt Nordnes
Telefon: +47 66819046
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.oppegard.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/151620
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Generalentreprise - Rehabilitering av fasade Greverud skole
Referansenummer:  17/675
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Anskaffelsen gjelder utbedring av pussflater, nytt inngangsparti med rampe, og ny rømningsdør fra gymsal med nytt bred trappe/sitte arrangement i granitt.
Entrepriseform: Generalentreprise
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 2800000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45214200  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med skolebygninger
45214210  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Grunnskole
45262520  -  Murerarbeid
45262522  -  Arbeid i forbindelse med murverk
45443000  -  Fasadearbeid
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Oppegård kommune
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Generelt:
Greverud skole er et sammensatt skoleanlegg bestående av bygninger fra ulike epoker. De aktuelle arbeidsoppgavene skal utføres på sidebygningen- kalt bygg C. Befaringer har avdekket at fasaderehabilitering på de eldste byggene i skoleanlegget er påkrevet– delvis pga tidligere vedlikeholdsarbeider med feil produkter.
Bygg C er en 2 / 3 etasjes bygning (delvis kjeller, 1.etg. og loft) og består av to byggetrinn: hoveddel med gymsal fra 1921 og et tilbygg (aula) i oppsluttende stil og form fra 1980-tallet.
Den gamle fløyen er oppført med grunnmur i betong og bærende skallmurer i tegl med utvendig puss. Grunnmuren har relativt store fuktskader trolig grunnet manglende lufting ved gjenfylling av tidligere lysgrav og påføring av diffusjonstett maling. Samme malingstype er brukt også på vegg.
Det ”nye” tilbygget uten underetasje er oppført i leca. Fløyen er i bedre teknisk stand og utbedringsarbeider er her ikke tatt med.
I tillegg til fasaderehabilitering inkluderer prosjektet brannoppgradering i form av ny rømningsvei fra sal i bygg C og UU-tilpasninger av inngangsparti bygg C.
Utbedring av pussflater
På den eldste delen må det graves til underkant gulv kjeller langs fasade nord og øst, all puss må fjernes av grunnmur, puss erstattes og ny drensplate må på. Et fordrøyningsbasseng etableres ved det nordøstre hjørnet og kobles til drensledninger før drenerende masser tilbakefylles.
All maling må fjernes av vegger, skadet puss erstattes og ny silikatmaling påføres.
Beslåtte vindus-sålebenker rehabiliteres tilsvarende som på hovedbygget og vinduene i tre males. Det byttes til nye helhetlige ventiler rundt hele bygget.
Inngangsparti med rampe
Rømningsvei/bi-inngang til bygg C oppgraderes med nye granittrampe med UU-standard og nytt rekkverk/håndløper. Eksisterende trapp gjenbrukes men påmonteres nytt rekkverk i smijern.
Eksisterende smijernsport til skolegården demonteres og snus slik at rømningsretningen ikke hindres.
Ny rømningsdør fra aula (gml. gymsal)
Eksisterende vindu i aula mot skolegård tas ut og åpningen utvides for ny rømningsdør. Et nytt, bredt trappe/sitte-arrangement i granitt etableres i forbindelse med rømningsdøren.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 2800000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 18.04.2017  /  Slutt: 18.07.2017
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Det vil i denne konkurransen bil en tilbudsbefaring:
DATO: 27.02.2017
KLOKKA: 12:00
STED: Greverudlia skole

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Oppdragsgiver planlegger ikke å gjennomføre dialog. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å ha dialog med en eller flere leverandører. En slik dialog vil bestå av avklaringer av avvik og/eller forhandlinger om tilbudet.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  13.03.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

17.02.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system