Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)
965 075 364
Bølerveien 93
Postboks 98
2021 SKEDSMOKORSET
NO
Kontaktperson: Trine Lunemann
Telefon: +47 07623
E-post: tl@roaf.no
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.roaf.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=197403&B=KGVLIGHT
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

17/00806 Gjenvinningsstasjon ombygging
Referansenummer:  17/00806 GVS
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

ROAF skal bygge om Skedsmo gjenvinningsstasjon med en utvidelse av arealet og endret organisering av containerne.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 5500000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
Tilbud kan gis på  alle delkontrakter
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å inngå kontrakter som kombinerer følgende delkontrakter eller grupper av delkontrakter:  
Oppdragsgiver vil vektlegge betydningen av å ivareta bæringsevne samt graden av robusthet knyttet til angitte bruksmønster dersom det samlet inngis et tilbud på begge delområder som bedre oppfyller graden av bæreevne og robusthet samlet sett, enn de to enkelte tilbud innenfor hvert delområde kan oppfylle.
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

17/00806 Moduler
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45200000  -  Deler av eller komplette byggekonstruksjoner samt anleggsarbeider
45210000  -  Byggearbeid
45222110  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Avfallsdeponi
45223000  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Konstruksjoner
45223200  -  Konstruksjonsarbeid
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Skedsmo gjenvinningsstasjon
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

ROAF skal bygge om Skedsmo gjenvinningsstasjon med en utvidelse av arealet og endret organisering av containerne.
Prefabrikkerte enkeltstående moduler for ombygging av gjenvinningsstasjon iht. tegning,
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 3000000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

17/00806 tak
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45200000  -  Deler av eller komplette byggekonstruksjoner samt anleggsarbeider
45210000  -  Byggearbeid
45222110  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Avfallsdeponi
45223000  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Konstruksjoner
45223200  -  Konstruksjonsarbeid
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Skedsmo gjenvinningsstasjon
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

ROAF skal bygge om Skedsmo gjenvinningsstasjon med en utvidelse av arealet og endret organisering av containerne.
Det skal bygges et tak (se foreløpig skisse vedlegg 5) over kanten ved containerne, hvor taket er en egen delanskaffelse.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 2500000.00  NOK

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  8.1.1 Skatt og merverdi
Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling og bekrefte at selskapet har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og avgifter i henhold til lovbestemmelsene. Leverandøren må fremlegge skatteattester for henholdsvis skatt og merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 måneder, regnet fra tilbudsfristen. Attestene fås ved henvendelse til det lokale skatteoppkreverkontoret eller skattekontoret – LOA §17-14. Skjema RF-1244 skal benyttes.
8.1.2 Krav til leverandørens registrering
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak. Leverandør må dokumentere dette ved å fremlegge firmaattest.
8.1.3 Krav til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner
Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring fra lignende leveranser. Leverandør må dokumentere dette ved å fremlegge to stykk relevante referanseuttalelser, hvor kontaktinformasjon til referansen er oppgitt. Referanseperioden er de to siste årene (2016/2017).
8.1.4 Krav til leverandørens kvalitetssikring- og miljøledelsesstandarder
Leverandøren skal ha et velfungerende kvalitetssikringssystem. Leverandør må dokumentere dette ved å redegjøre for virksomhetens kvalitetssikrings-/ styringssystem for å sikre at oppdraget blir gjennomført i henhold til lover og forskrifter, samt på en mest mulig effektiv og formålsrettet måte, herunder nødvendige sertifiseringer og godkjenninger. I tillegg skal det dokumenteres hvor ofte systemet revideres.
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlaget

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

ROAF planlegger dialog med leverandørene for eventuelle avklaringer og forhandlinger som er med på å styrke evalueringen. Dette gjelder alle sider ved tilbudene.
Dialogen vil gjennomføres som epost i uke 48 dersom behov.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  27.11.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

02.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system