Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Politiets utlendingsenhet
986 210 504
Postboks 8102 Dep
Oslo
0032
NO
Kontaktperson: Trine Reitehaug
Telefon: +47 40026278
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.politiet.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/150653
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Offentlig orden og trygghet

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

201601121 Dokumentgranskningsutstyr
Referansenummer:  201601121
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

30200000  -  Datautstyr og -materiell
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Formålet med anskaffelsen er å få på plass en rammeavtale for dokumentgranskningsutstyr samt kursing i bruk av utstyret etter behov. Avtalen skal i hovedsak omfatte dokumentundersøkelsesenheter, mikroskoper, undersøkelsesmaskiner, passlesere med tilhørende programvare, UV-utstyr, bestrålingsenheter samt eventuelle behov for kurs/opplæring.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 15000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
Tilbud kan gis på  alle delkontrakter
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

• Arbeidsstasjoner knyttet til dokumentundersøkelser inklusive tilleggsutstyr
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

80533000  -  Undervisning i anvendelse av datamaskiner
72300000  -  Datatjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Formålet med anskaffelsen er å få på plass en rammeavtale for dokumentgranskningsutstyr samt kursing i bruk av utstyret etter behov. Avtalen skal i hovedsak omfatte dokumentundersøkelsesenheter, undersøkelsesmaskiner, passlesere med tilhørende programvare samt eventuelle behov for kurs/opplæring.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 6000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 48
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Samtlige politidistrikt og særorganer under Politidirektoratet (POD) skal ha mulighet, men ikke plikt, til å kunne knytte seg til avtalen ved bruk av opsjon. Opsjonen vil være forpliktende med tanke på uttak og varighet, slik at uttak av opsjon vil gjelde for resten av den opprinnelige avtalens levetid.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Frittstående mikroskoper
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

38510000  -  Mikroskoper
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Formålet med anskaffelsen er å få på plass en rammeavtale for dokumentgranskningsutstyr samt kursing i bruk av utstyret etter behov. Avtalen skal i hovedsak omfatte frittstående mikroskoper til dette formålet samt eventuelle behov for kurs/opplæring.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 5000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 48
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Samtlige politidistrikt og særorganer under Politidirektoratet (POD) skal ha mulighet, men ikke plikt, til å kunne knytte seg til avtalen ved bruk av opsjon. Opsjonen vil være forpliktende med tanke på uttak og varighet, slik at uttak av opsjon vil gjelde for resten av den opprinnelige avtalens levetid.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Lykter og luper
Delkontrakt nr.:  3
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

31520000  -  Lamper og lysarmaturer
38000000  -  Laboratorie-, optisk- og presisjonsutstyr (bortsett fra briller)
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Formålet med anskaffelsen er å få på plass en rammeavtale for dokumentgranskningsutstyr samt kursing i bruk av utstyret etter behov. Avtalen skal i hovedsak omfatte lykter og lamper med ulike lystyper (feksUV-utstyr) og andre bestrålingsenheter for dette formål.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 2000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 48
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Samtlige politidistrikt og særorganer under Politidirektoratet (POD) skal ha mulighet, men ikke plikt, til å kunne knytte seg til avtalen ved bruk av opsjon. Opsjonen vil være forpliktende med tanke på uttak og varighet, slik at uttak av opsjon vil gjelde for resten av den opprinnelige avtalens levetid.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Kameraer
Delkontrakt nr.:  4
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

38651000  -  Kameraer
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Formålet med anskaffelsen er å få på plass en rammeavtale for dokumentgranskningsutstyr og eventuell kursing i bruk av utstyret etter behov. Avtalen skal i hovedsak omfatte undersøkelsesmaskiner av typen kamera tiltenkt for dokumentgransking.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 2000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 48
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Samtlige politidistrikt og særorganer under Politidirektoratet (POD) ha mulighet, men ikke plikt, til å kunne knytte seg til avtalen ved bruk av opsjon. Opsjonen vil være forpliktende med tanke på uttak og varighet, slik at uttak av opsjon vil gjelde for resten av den opprinnelige avtalens levetid.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak.
• Norske leverandører: Firmaattest.
• Utenlandske leverandører: Bekreftelse på at foretaket er registrert i faglige registre bestemt ved lovgivning i det landet hvor leverandøren er etablert.
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Kontraktsvilkårene er gjengitt i dokumentet Del II Avtalebestemmelser.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Rammeavtale med én leverandør
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2016/S 133-240856
IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  13.02.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Engelsk, Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  10.04.2017
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  13.02.2017
Lokal tid:  12:00
Sted:  
Økernveien 11-13
Informasjon om hvem som deltar og tilbudsåpningen:  
Trine Reitehaug
Hans Rune Haugen

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betaling vil bli brukt
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Politiets Utlendingsenhet
Oslo
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

09.01.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system