Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Buskerud fylkeskommune
974 644 614
Hauges gate 89
Drammen
3019
NO
Kontaktperson: Cathrine Schjenken Arntsen
NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Ringerike
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.bfk.no

I.3)

Kommunikasjon

Tilgangen til konkurransegrunnlaget er begrenset. Ytterligere informasjon finnes på:  
https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afsndpthke&GoTo=Docs
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Ny kunngjøring: Totalentreprise - Ombygging Ringerike Folkehøgskole
Referansenummer:  BTV-2017-018
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45214300  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med høgskolebygninger
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

BFK Eiendom må ha utført delvis ombygging av hovedbygget ved Ringerike Folkehøgskole.
Arbeidene omfatter bl.a. ventilasjonsanlegg, løfteplattform, belysning, utvidelse av spisesal (inkl. inventar til storkjøkken og prefabrikert kjølerom) og administrasjon/kontorer. Hovedbygget har et totalt areal på ca 950 m² BRA. Denne entreprisen omfatter ombygning og tilbygg av totalt ca 150 m².
Arbeidene utføres etter NS8407. Ombygning av kjøkken må prioriteres i perioden 13.05.17-13.08.17.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Ringerike
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Askveien 26, 3510 Hønefoss, gnr 45, bnr 9.
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Kort informasjon om tiltaket:
Buskerud fylkeskommune v/ BFK Eiendom skal ha utført delvis ombygging av hovedbygget ved Ringerike Folkehøgskole. Adresse er Askveien 26, 3510 Hønefoss, gnr 45, bnr. 9.
Hovedbygget på Ringerike Folkehøgskole skal oppgraderes med bl.a. balansert ventilasjonsanlegg, løfteplattform (skrueheis 500 kg), ny belysning , utvidelse av spisesal (inkl. inventar til storkjøkken og prefabrikert kjølerom) og administrasjon/kontorer. Hovedbygget har et totalt areal på ca 950 m² BRA. Denne entreprisen omfatter ombygning og tilbygg av totalt ca 150 m². Bygningen er oppført i treverk med kjeller i MUR og betong.
Kjelleren består av kjøkken, spisesal og tekniske rom. Spisesal en skal utvides med BRA omkring 65m² mot vest. I tillegg etableres teknisk rom for ventilasjonsanlegg mot øst. Storkjøkkenet får noe ombygging og fyrrom bygges om til kommunikasjonsvei for heisen. Ombygning av kjøkken må prioriteres i perioden 13.05.17-13.08.17.
Utvidelsen av spisesalen går over to plan (kjeller og 1. etasje), og vil forbinde spisesalen med hovedinngangen. 1. etasje utvides med et påbygg over dagens sceneareal. Nytt ventilasjonsaggregat skal plasseres på loft. Det er ikke kontinuerlig bæring ned til fundament i det området aggregater plasseres, det må derfor påregnes forsterkninger av bæresystem/tak.
Omfang av riving:
Riving skal medtas i nødvendig omfang for å gjennomføre byggearbeidene som tegnet og beskrevet. Dette omfatter eksempelvis noe riving av yttervegger, innervegger, dører/vinduer og trapp i heissjakt.
Riving av tekniske anlegg omfatter i hovedsak riving av varmeanlegg med radiatorer og rørføringer, belysning som skal skiftes og riving i forbindelse med ombygging av kjøkkenet. I tillegg kommer riving av sanitærinstallasjoner i tilknytning til toalettene i kjelleren.
Opsjoner:
Byggherren (BFK Eiendom) skal ha opsjon på følgende arbeider:
- Opsjon på screen (solskjerming) til ny glassfasade mot sør
- Opsjon på foldedør ved siden av slagdør
- Opsjon på utskifting av gulvbelegg i spisesalen
- Opsjon på serviceavtaler VVS, brannalarmanlegg og nødlysanlegg
Entrepriseform og kontrakt
Arbeidene gjennomføres i sin helhet som en totalentreprise etter NS 8407.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

NS 8407 - Totalentreprise

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  10.03.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afsndpthke
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

17.02.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system