Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Os kommune (Hordaland)
844 458 312
Postboks 84
Os i Hordaland
5202
NO
Kontaktperson: Sissel Riise
Telefon: +47 56575143
NUTS-kode:  NO051 -  Hordaland
Fylke: Hordaland, Kommune: Os
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.oskommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/158084
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

NOR004-2017 Entreprenørtenester til Os kommune - parallell rammeavtale
Referansenummer:  17/2987
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45500000  -  Utleie av entreprenørmateriell og -utstyr med operatør
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Os kommune vil inngå parallell rammeavtale med inntil tre leverandører om løpende oppdrag innen entreprenørtjenester. Rammeavtalene har som formål å forenkle anskaffelsen av mindre oppdrag og hasteoppdrag, der egen konkurranse vil bli forholdsmessig ressurs- og/eller tidkrevende.
Oppdrag under rammeavtalene vil derfor omfatte de arbeider som ikke lyses ut som egen konkurranse. Hvilke arbeider som lyses ut som egen konkurranse avhenger blant annet av arbeidenes omfang og karakter.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 5000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45112100  -  Grøftegraving
45231300  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med vann- og avløpsrørledninger
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO051 -  Hordaland
Fylke: Hordaland, Kommune: Os
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Os kommune
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Os kommune vil inngå parallell rammeavtale med inntil tre leverandører om løpende oppdrag innen entreprenørtjenester. Rammeavtalene har som formål å forenkle anskaffelsen av mindre oppdrag og hasteoppdrag, der egen konkurranse vil bli forholdsmessig ressurs- og/eller tidkrevende.
Oppdrag under rammeavtalene vil derfor omfatte de arbeider som ikke lyses ut som egen konkurranse. Hvilke arbeider som lyses ut som egen konkurranse avhenger blant annet av arbeidenes omfang og karakter.
Foruten oppdrag knyttet til generelt grunnarbeid er avtalen er spesielt beregnet å gjelde oppdrag og forefallende arbeid og vedlikeholdsarbeider for utvendig ledningsnett for vann, spillvann og overvann, i tillegg til veg og andre VA installasjoner som f.eks. pumpestasjoner etc. Det må kunne leveres deler av tjenesten til Os kommune sine egne anlegg (eks. transport av masser).
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 5000000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 48
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Kontrakten gjelder fra 06.12.2017 til 31.12.2019, med opsjon for Oppdragsgiveren til å forlenge Kontrakten i inntil ytterligere 2 år, total maksimalt 4 år.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112.
Kontrakten inneholder krav om at leverandøren er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet.
Endringsklausul:
Os kommune har planer om å slå seg sammen med Fusa kommune 01.01.2020. Dersom opsjonen på forlengelse av kontrakten blir utløst, skal kontrakten overdras til den nye kommuneorganisasjonen 01.01.2020. Den nye kommuneorganisasjonen skal ha en rett, men ingen plikt til å tildele oppdrag innenfor rammeavtalen i hele det geografiske området til den nye kommuneorganisasjonen når dette ikke kommer i konflikt med andre løpende avtaler inngått før kommunesammenslåingen.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  22.11.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

02.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system