Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)
965 075 364
Bølerveien 93
Postboks 98
2021 SKEDSMOKORSET
NO
Kontaktperson: Tor Henriksen
Telefon: +47 92222084
E-post: the@roaf.no
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.roaf.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=177644&B=KGVLIGHT
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Annet:  Interkommunalt selskap (IKS)
I.5)

Hovedaktivitet

Annet:  Avfallshåndtering og renovasjon

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Rammeavtale transport impregnert trevirke
Referansenummer:  16-00623
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

90512000  -  Transport av avfall
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver mottar impregnert trevirke i størrelsesorden ca 2200 tonn per år, og er klassifisert som farlig avfall. Oppdragsgiver ønsker tilbud på transport og avhending av denne type trevirke i henhold til kravene som er beskrevet i vedlegg 1 «Kravspesifikasjon». Anskaffelsen omfatter også kreosotimpregnert trevirke. Oppdragsgiver har per i dag mottak av impregnert trevirke på ROAF miljøpark (Skedsmo) og Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon. Vi tar forbehold om at mottakssted kan endres i løpet av kontraktsperioden. ROAF som oppdragsgiver vil etterspørre at leverandøren har systemer på plass for at tjenestene som tilbys i minst mulig grad har negative påvirkninger på ytre miljø og at lover og forskrifter om lønns- og arbeidsvilkår følges. Oppdragsgiver har behov for forsvarlig transport og avhending av impregnert trevirke fra gjenvinningsstasjonene i Aurskog og Skedsmo til godkjent sluttbehandling. Trevirket er knust, men ikke kvernet på gjenvinningsstasjonene.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 7000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

90500000  -  Avfallstjenester
90510000  -  Avfallshåndtering
90520000  -  Tjenester i forbindelse med radioaktivt, giftig, medisinsk og farlig avfall
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Oppdragsgiver mottar impregnert trevirke i størrelsesorden ca 2200 tonn per år, og er klassifisert som farlig avfall. Oppdragsgiver ønsker tilbud på transport og avhending av denne type trevirke i henhold til kravene som er beskrevet i vedlegg 1 «Kravspesifikasjon». Anskaffelsen omfatter også kreosotimpregnert trevirke. Oppdragsgiver har per i dag mottak av impregnert trevirke på ROAF miljøpark (Skedsmo) og Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon. Vi tar forbehold om at mottakssted kan endres i løpet av kontraktsperioden. ROAF som oppdragsgiver vil etterspørre at leverandøren har systemer på plass for at tjenestene som tilbys i minst mulig grad har negative påvirkninger på ytre miljø og at lover og forskrifter om lønns- og arbeidsvilkår følges. Oppdragsgiver har behov for forsvarlig transport og avhending av impregnert trevirke fra gjenvinningsstasjonene i Aurskog og Skedsmo til godkjent sluttbehandling. Trevirket er knust, men ikke kvernet på gjenvinningsstasjonene.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 7000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.05.2017  /  Slutt: 01.05.2019
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Kontraktsoppstart vil være 01.05.2017, og kontraktens varighet er 2 år med mulighet for opsjon på 1 + 1 år.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling og bekrefte at selskapet har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og avgifter i henhold til lovbestemmelsene.
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  22.02.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  22.05.2017
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  22.02.2017
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Romerike Avfallsforedling
Skedsmokorset
2021
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

09.01.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system