Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF)
965 075 364
Bølerveien 93
Postboks 98
2021 SKEDSMOKORSET
NO
Kontaktperson: Tor Henriksen
Telefon: +47 92222084
E-post: the@roaf.no
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.roaf.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=177644&B=KGVLIGHT
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Annet:  Interkommunalt selskap (IKS)
I.5)

Hovedaktivitet

Annet:  Avfallshåndtering og renovasjon

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Rammeavtale transport impregnert trevirke
Referansenummer:  16-00623
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

90512000  -  Transport av avfall
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver mottar impregnert trevirke i størrelsesorden ca 2200 tonn per år, og er klassifisert som farlig avfall. Oppdragsgiver ønsker tilbud på transport og avhending av denne type trevirke i henhold til kravene som er beskrevet i vedlegg 1 «Kravspesifikasjon». Anskaffelsen omfatter også kreosotimpregnert trevirke. Oppdragsgiver har per i dag mottak av impregnert trevirke på ROAF miljøpark (Skedsmo) og Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon. Vi tar forbehold om at mottakssted kan endres i løpet av kontraktsperioden. ROAF som oppdragsgiver vil etterspørre at leverandøren har systemer på plass for at tjenestene som tilbys i minst mulig grad har negative påvirkninger på ytre miljø og at lover og forskrifter om lønns- og arbeidsvilkår følges. Oppdragsgiver har behov for forsvarlig transport og avhending av impregnert trevirke fra gjenvinningsstasjonene i Aurskog og Skedsmo til godkjent sluttbehandling. Trevirket er knust, men ikke kvernet på gjenvinningsstasjonene.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 7000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

90500000  -  Avfallstjenester
90510000  -  Avfallshåndtering
90520000  -  Tjenester i forbindelse med radioaktivt, giftig, medisinsk og farlig avfall
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Oppdragsgiver mottar impregnert trevirke i størrelsesorden ca 2200 tonn per år, og er klassifisert som farlig avfall. Oppdragsgiver ønsker tilbud på transport og avhending av denne type trevirke i henhold til kravene som er beskrevet i vedlegg 1 «Kravspesifikasjon». Anskaffelsen omfatter også kreosotimpregnert trevirke. Oppdragsgiver har per i dag mottak av impregnert trevirke på ROAF miljøpark (Skedsmo) og Aurskog-Høland gjenvinningsstasjon. Vi tar forbehold om at mottakssted kan endres i løpet av kontraktsperioden. ROAF som oppdragsgiver vil etterspørre at leverandøren har systemer på plass for at tjenestene som tilbys i minst mulig grad har negative påvirkninger på ytre miljø og at lover og forskrifter om lønns- og arbeidsvilkår følges. Oppdragsgiver har behov for forsvarlig transport og avhending av impregnert trevirke fra gjenvinningsstasjonene i Aurskog og Skedsmo til godkjent sluttbehandling. Trevirket er knust, men ikke kvernet på gjenvinningsstasjonene.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 7000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01/05/2017  /  Slutt: 01/05/2019
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Kontraktsoppstart vil være 01.05.2017, og kontraktens varighet er 2 år med mulighet for opsjon på 1 + 1 år.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til skatte- og merverdiavgiftsinnbetaling og bekrefte at selskapet har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter og avgifter i henhold til lovbestemmelsene.
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  22/02/2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  22/05/2017
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  22/02/2017
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Romerike Avfallsforedling
Skedsmokorset
2021
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

09/01/2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system