Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statens vegvesen Region nord
971 032 081
Mellomvegen 40
Tromsø
9291
NO
Kontaktperson: Steinar Arnt Larsen
Telefon: +47 77617250
NUTS-kode:  NO072 -  Troms
Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.vegvesen.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/152051
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Holdeplass Storelva og parkeringsplass Eidkjosen
Referansenummer:  2016/139195
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Utvidelse og oppgradering av bussholdeplass Fv. 862 v/ Storelva.
Utvidelse av parkeringsplass på bussholdeplass v/ Eidkjosen.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
45233300  -  Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av veier, gater og gangstier
34993000  -  Veibelysning
45112730  -  Anleggsgartnerarbeid for veier og motorveier
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO072 -  Troms
Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Storelva og Eidkjosen v/ Fv. 862
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Utvidelse og ombygging av bussholdeplass Storelva.
Utvidelse av parkeringsplass v/ bussholdeplass Eidkjosen.
For mer informasjon; se konkurransegrunnlag.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor
  • Kriterier – angis i prioritert rekkefølge:  Lavest pris.
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 3
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Tilbudskonferansen vil finne sted den 28.02.2017 kl. 10:00, med møtested Mellomvegen 40, Tromsø.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlag.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Se konkurransegrunnlag.
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Se konkurransegrunnlag.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  23.03.2017
Lokal tid:  11:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Tilbudskonferansen avholdes den 28.02.2017 kl. 10:00. Møtested Mellomvegen 40, Tromsø.
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

17.02.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system