Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

SYKEHUSINNKJØP HF
916879067
Tollbugata 7
VADSØ
9800
NO
Kontaktperson: Ragnhild Aslaksen
Telefon: +47 78950700
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Anskaffelse av forbruksmateriell til Invasiv kardiologi
Referansenummer:  2017/00459
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

33100000  -  Medisinsk utstyr
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Sykehusinnkjøp HF skal på vegne av de regionale helseforetakene gjennomføre en nasjonal anskaffelse av forbruksmateriell til invasiv kardiologi. Det vil bli inngått rammeavtaler for ulike delområder.
Ved behov er det ønskelig at utstyr som ikke anvendes på norske sykehus i dag testes ut før anskaffelsen lyses ut. I de tilfeller hvor dette er aktuelt bes interessenter kontakte SYKEHUSINNKJØP.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

33123000  -  Utstyr til hjerte- og karundersøkelser
33140000  -  Medisinske forbruksvarer
33190000  -  Diverse medisinske redskap og produkter
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Produktområder på dagens avtaler:
Innførerhylser, innføringspakker, Y-konnektorer med nål, manometersprøyter, utstyr for lukking av arteriepunksjon, kompresjon, diagnostiske katetre, Føringskateter til PCI, Aspirasjonskateter, føringswire, Guidewire, PCI ballong og Stenter.
Det vil i forkant av utlysningen av ny konkurranse bli gjennomført dialogmøter med markedet.
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

01.11.2017

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Informasjon om nåværende avtale finnes på www.hinas.no
Se under avtaler og avtale "Invasiv kardiologi, forbruksmateriell"
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

18.05.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system