Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Økonomi- og styringsavdelingen, Anskaffelsesseksjonen
889640782
Postboks 5, St Olavs plass
OSLO
0130
NO
Kontaktperson: nav.anskaffelser.ikt@nav.no
Telefon: +47 21071000
Faks: +47 21071010
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.nav.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Anskaffelse av programvare med tilhørende tjenester for overvåkning og drift- z/OS
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

48000000  -  Programvare og informasjonssystemer
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Arbeids- og velferdsetaten skal anskaffe diverse systemprogramvare for sentrale og distribuerte driftsplattformer. Flere av NAV’s sentrale applikasjoner, blant annet Infotrygd, kjøres på IBM System z mens andre applikasjoner kjøres på distribuerte plattformer. Med systemprogramvare forstås i denne sammenheng programvare som brukes til styring, utvikling og forvaltning av dette miljøet. Fagsystemene omfattes ikke av anskaffelsen.
Systemprogramvaren som brukes i dag er levert av flere leverandører. Operativsystemet z/OS er levert av IBM. Det vil i løpet av 2016 bli gjennomført flere selvstendige anskaffelser for sentral og distribuert driftsplattform.
Denne anskaffelsen gjelder programvare med tilhørende tjenester for overvåkning og drift-z/OS.
Konkurransen består av 3 delområder :
1. Overvåkningsverktøy
2. Driftsverktøy
3. Driftsanalyseverktøy
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Laveste tilbud:  30000000.00  NOK / Høyeste tilbud:  45000000.00  NOK   som ble tatt i betraktning  (ekskl. MVA)
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Overvåkningsverktøy
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

48000000  -  Programvare og informasjonssystemer
72260000  -  Programvarerelaterte tjenester
72267100  -  Vedlikehold av IT-programvare
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Overvåkning av jobs, workload, devices og resources i z/OS, DB2, CICS, , Networks, , MQ, IMS, Storage.. NAV har i dag bl.a. følgende produkter som dekker dette området:
• Omegamon-familien og Tivoli Enterprise portal fra IBM
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kostnadskriterier  -  Navn:  pris  /  Vekting:  40
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Mulig å forlenge kontrakten med 1+1 år
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Driftsverktøy
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

48000000  -  Programvare og informasjonssystemer
72260000  -  Programvarerelaterte tjenester
72267100  -  Vedlikehold av IT-programvare
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Jobbschedulering, styring av tapearkiv z/OS, multiaksess verktøy for applikasjoner og sesjoner under z/OS., NAV har i dag bl.a. følgende produkter som dekker dette området:
• IWS for z/OS, IBM DFSMSrmm, IBM Session Manager
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet  /  Vekting:  60
Kostnadskriterier  -  Navn:  totalkostnad  /  Vekting:  40
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Mulig å forlenge kontrakten med 1+1 år
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Driftsanalyseverktøy
Delkontrakt nr.:  3
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

48000000  -  Programvare og informasjonssystemer
72260000  -  Programvarerelaterte tjenester
72267100  -  Vedlikehold av IT-programvare
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Innhenting av data fra kilder som f.eks. SMF logger, og ut fra disse levere styringsinformasjon innen følgende områder:
• Capacity Management
• Performance Management
• Service Level Management
• IT Financial Management
NAV har outsourced lagring/aggrigering av data og rapportproduksjon til SMT Data som dekker dette området i dag.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  kvalitet  /  Vekting:  60
Pris  -  Vekting:  40
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Mulig å forlenge kontrakten med 1+ 1 år
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2016/S 035-057109
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2016-445353

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 16/6115

Delkontrakt nr.: 1

Tittel: Overvåkningsverktøy

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

28.12.2016
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  1
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

IBM AS
931482580
Postboks 500
Kolbotn
1411
NO
NUTS-kode:  NO01 -  Oslo og Akershus
Region: Oslo og Akershus

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  28850000.00  NOK

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 16/6116

Delkontrakt nr.: 2

Tittel: Driftsverktøy

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

28.12.2016
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  1
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

IBM AS
931482580
Postboks 500
Kolbotn
1411
NO
NUTS-kode:  NO01 -  Oslo og Akershus
Region: Oslo og Akershus

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  5620000.00  NOK

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 16/5591

Delkontrakt nr.: 3

Tittel: Driftsanalyseverktøy

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

17.10.2016
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  2
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

SMT Data
Holte
DK-2840
DK
NUTS-kode:  DK01 -  Hovedstaden

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  5575000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

KOFA
Bergen
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

09.01.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system