Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Økonomi- og styringsavdelingen, Anskaffelsesseksjonen
889640782
Postboks 5, St Olavs plass
OSLO
0130
NO
Kontaktperson: nav.anskaffelser.ikt@nav.no
Telefon: +47 21071000
Faks: +47 21071010
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.nav.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Anskaffelse av programvare med tilhørende tjenester for overvåkning og drift- z/OS
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

48000000  -  Programvare og informasjonssystemer
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Arbeids- og velferdsetaten skal anskaffe diverse systemprogramvare for sentrale og distribuerte driftsplattformer. Flere av NAV’s sentrale applikasjoner, blant annet Infotrygd, kjøres på IBM System z mens andre applikasjoner kjøres på distribuerte plattformer. Med systemprogramvare forstås i denne sammenheng programvare som brukes til styring, utvikling og forvaltning av dette miljøet. Fagsystemene omfattes ikke av anskaffelsen.
Systemprogramvaren som brukes i dag er levert av flere leverandører. Operativsystemet z/OS er levert av IBM. Det vil i løpet av 2016 bli gjennomført flere selvstendige anskaffelser for sentral og distribuert driftsplattform.
Denne anskaffelsen gjelder programvare med tilhørende tjenester for overvåkning og drift-z/OS.
Konkurransen består av 3 delområder :
1. Overvåkningsverktøy
2. Driftsverktøy
3. Driftsanalyseverktøy
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Laveste tilbud:  30000000.00  NOK / Høyeste tilbud:  45000000.00  NOK   som ble tatt i betraktning  (ekskl. MVA)
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Overvåkningsverktøy
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

48000000  -  Programvare og informasjonssystemer
72260000  -  Programvarerelaterte tjenester
72267100  -  Vedlikehold av IT-programvare
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Overvåkning av jobs, workload, devices og resources i z/OS, DB2, CICS, , Networks, , MQ, IMS, Storage.. NAV har i dag bl.a. følgende produkter som dekker dette området:
• Omegamon-familien og Tivoli Enterprise portal fra IBM
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kostnadskriterier  -  Navn:  pris  /  Vekting:  40
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Mulig å forlenge kontrakten med 1+1 år
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Driftsverktøy
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

48000000  -  Programvare og informasjonssystemer
72260000  -  Programvarerelaterte tjenester
72267100  -  Vedlikehold av IT-programvare
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Jobbschedulering, styring av tapearkiv z/OS, multiaksess verktøy for applikasjoner og sesjoner under z/OS., NAV har i dag bl.a. følgende produkter som dekker dette området:
• IWS for z/OS, IBM DFSMSrmm, IBM Session Manager
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet  /  Vekting:  60
Kostnadskriterier  -  Navn:  totalkostnad  /  Vekting:  40
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Mulig å forlenge kontrakten med 1+1 år
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Driftsanalyseverktøy
Delkontrakt nr.:  3
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

48000000  -  Programvare og informasjonssystemer
72260000  -  Programvarerelaterte tjenester
72267100  -  Vedlikehold av IT-programvare
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Innhenting av data fra kilder som f.eks. SMF logger, og ut fra disse levere styringsinformasjon innen følgende områder:
• Capacity Management
• Performance Management
• Service Level Management
• IT Financial Management
NAV har outsourced lagring/aggrigering av data og rapportproduksjon til SMT Data som dekker dette området i dag.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  kvalitet  /  Vekting:  60
Pris  -  Vekting:  40
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Mulig å forlenge kontrakten med 1+ 1 år
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2016/S 035-057109
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2016-445353

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 16/6115

Delkontrakt nr.: 1

Tittel: Overvåkningsverktøy

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

28/12/2016
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  1
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

IBM AS
931482580
Postboks 500
Kolbotn
1411
NO
NUTS-kode:  NO01 -  Oslo og Akershus
Region: Oslo og Akershus

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  28850000.00  NOK

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 16/6116

Delkontrakt nr.: 2

Tittel: Driftsverktøy

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

28/12/2016
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  1
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

IBM AS
931482580
Postboks 500
Kolbotn
1411
NO
NUTS-kode:  NO01 -  Oslo og Akershus
Region: Oslo og Akershus

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  5620000.00  NOK

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 16/5591

Delkontrakt nr.: 3

Tittel: Driftsanalyseverktøy

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

17/10/2016
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  2
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

SMT Data
Holte
DK-2840
DK
NUTS-kode:  DK01 -  Hovedstaden

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  5575000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

KOFA
Bergen
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

09/01/2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system