Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Sykehusbygg HF
814 630 722
Postboks 6245 Sluppen
Trondheim
7488
NO
Kontaktperson: Lillian Slåtsve og Kjell Olav Lyngsmo
Telefon: +47 92033658
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://sykehusbygg.no

I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Dialogkonferanse i forbindelse med anskaffelse av utstyr til protonterapisenter i Norge
Referansenummer:  17/00286
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

33100000  -  Medisinsk utstyr
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Den norske regjeringen vil sikre at det etableres protonbehandling i Norge og Sykehusbygg HF er i mandat fra de regionale helseforetakene bedt om å lede et nasjonalt prosjekt med målsetting om å etablere protonterapi i Norge i løpet av 2023.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Bergen/Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Det pågår arbeid et nasjonalt prosjekt for å utrede etablering av protonterapi i Norge, for tiden utredes muligheten for å bygge ett til to protonsentre i Norge.
I dette arbeidet ligger det en forutsetning om at Norge skal planlegge for igangsettelse av klinisk behandling med protonterapi ved det første senteret i løpet av 2023. Det legges videre til grunn en etappevis utbygging av sentre for protonterapi i Norge, med videre utbygging vurdert opp i mot kapasitetsbehov og utvikling av behandlingsteknologi. De første sentrene vil bli vurdert bygget i Oslo, ved Radiumhospitalet, her vurderes det å bygge 3-4 behandlingsrom med roterbart gantry og et forskningsrom med fiksert strålelinje, og i Bergen, ved Haukeland universitetssjukehus, her vurderes det å bygge 1-2 behandlingsrom med roterbart gantry og et forskningsrom med fiksert strålelinje.
Dialogkonferansen vil ha som hovedformål informasjonsutveksling mellom det norske prosjektet og leverandørene av utstyr for protonterapi. Konferansen vil dermed bestå av en felles del, hvor Sykehusbygg HF vil informere om det norske protonterapi prosjektet og deretter en-til-en samtaler hvor leverandørene blir invitert til å presentere sine selskap, produkter og utstyr for protonterapi.
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Sykehusbygg HF vil avholde en dialogkonferanse med leverandørmarkedet for utstyr for protonterapi før utlysning av kunngjøring om anskaffelse av utstyr.
Dialogkonferansen vil bli avholdt på Gardermoen den 13. og 14. desember 2017. Nærmere informasjon om innhold på dialogkonferansen vil bli lagt ut på denne kunngjøringen.
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

02.04.2018

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Nærmere informasjon vil bli kunngjort på kunngjøringen fram mot avholdelse av dialogkonferansen, bla:
- eksakt sted for dialogkonferansen
- tidsskjema og møteagenda
- tema for en-til-en samtaler
Firma oppfordres allerede nå til å melde seg på konferansen og en-til-en samtaler.
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

31.10.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system