Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Sør-Odal Kommune
964 947 716
Øgardsvegen 2
Skarnes
2100
NO
Kontaktperson: Ole Gunnar Holen
Telefon: +47 45208684
NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Sør-Odal
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.sor-odal.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/153987
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Framtidens skole i Sør-Odal - Totalentreprise med løsningsforslag
Referansenummer:  17/810
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45214200  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med skolebygninger
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Sør-Odal kommune vedtok i kommunestyret 12.04.2016 å bygge ny skole for 1.-10. trinn for alle elever i kommunen. Skolen skal kunne håndtere 900 elever og det forutsettes at skolen skal åpnes ved skolestart høsten 2019. I tillegg til arealer for undervisning skal det bygges en ny flerbrukshall, uteområder skal opparbeides, inkludert parkeringsplasser og infrastruktur. I tillegg skal et midlertidig undervisningsbygg og tidligere SFO rives.
Fremtidens skole i Sør-Odal skal bygges etter passivhusstandard (NS 3701) og BREEAM-sertifiseres i henhold til BREEAM-NOR 2016 Very Good. For oppvarming skal det benyttes fjernvarme levert av ekstern leverandør. Bygget skal oppføres med massivtre-elementer og ha en fasade med treuttrykk.
Kontrakten omfatter følgende elementer:
- Ny 1-10 skole
- Flerbrukshall
- Tilhørende uteområder
- Rivning av eksisterende bygg
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45214200  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med skolebygninger
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Sør-Odal
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Skarnes, Sør-Odal
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Sør-Odal kommune vedtok i kommunestyret 12.04.2016 å bygge ny skole for 1.-10. trinn for alle elever i kommunen. Skolen skal kunne håndtere 900 elever og det forutsettes at skolen skal åpnes ved skolestart høsten 2019. I tillegg til arealer for undervisning skal det bygges en ny flerbrukshall, uteområder skal opparbeides, inkludert parkeringsplasser og infrastruktur. I tillegg skal et midlertidig undervisningsbygg og tidligere SFO rives.
Fremtidens skole i Sør-Odal skal bygges etter passivhusstandard (NS 3701) og BREEAM-sertifiseres i henhold til BREEAM-NOR 2016 Very Good. For oppvarming skal det benyttes fjernvarme levert av ekstern leverandør. Bygget skal oppføres med massivtre-elementer og ha en fasade med treuttrykk.
Kontrakten omfatter følgende elementer:
- Ny 1-10 skole
- Flerbrukshall
- Tilhørende uteområder
- Rivning av eksisterende bygg
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 09.10.2017  /  Slutt: 28.02.2020
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Oppdragsgiver har lagt inn flere opsjoner i Bilag A2 Prisskjema. Alle opsjoner regnes med i evalueringen.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt og avgifter.
DOKUMENTASJON
• Skatteattest (Skatteattest skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp).
• Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske.
Leverandøren skal være et lovlig etablert selskap.
DOKUMENTASJON
• Norske selskaper: Firmaattest
• Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

NS 8407:2011 med endringer, presiseringer og suppleringer angitt i konkurransegrunnlaget
III.2.3)

Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten

Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  25.08.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  25.08.2017
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.3)

Tilleggsinformasjon

Det vil bli avholdt felles anbudsbefaring og informasjonsmøte for prosjektet. Det føres referat som vil bli gjort tilgjengelig på DOFFIN. Referatet er en del av konkurransegrunnlaget.
Befaring og møte avholdes 24.05.2017 kl. 0930-1400. Oppmøte i rådhuset på Skarnes, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes.
Program for anbudsbefaring og informasjonsmøte:
• Presentasjon av prosjektet
• Enkel lunsj
• Befaring på tomta
Tilbydere må for egen regning koste reise. Det gis ingen ytelser til deltagelse eller oppmøte. Det serveres enkelt bevertning til lunsj.
Påmelding sendes til olegunnar.holen@sor-odal.kommune.no innen 19.05.2017 kl. 1200.
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

KOFA
Bergen
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

03.05.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system