Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om kontraktstildeling

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Bærum kommune
971192348
Kommunegården, Harnold Haukelandsplass 10
1338  Sandvika
NO
Kontaktperson: Haakon Braathu
Telefon: +47 67504050
E-post: haakon.braathu@baerum.kommune.no
I.2)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.3)

Hovedaktivitet

 • Alminnelig offentlig tjenesteyting
 • Annet: Kommune
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen:

Innsamling og transport av husholdningsavfall med tilhørende tjenester i Bærum kommune

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori16:  Kloakk- og avfallstømming, rensing og lignende tjenester
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Oslo

  NUTS-kode
  NORGE
  Kommune:  Bærum
  II.1.4)

  Kort beskrivelse

  Anskaffelsens formål er å inngå kontrakt om innsamling og transport av husholdningsavfall med tilhørende tjenester.

  Det skal hentes restavfall, matavfall, papir/papp/kartong og plastemballasje fra kommunens ca. 121.000 innbyggere som tilsvarer ca. 50.000 boliger og noen næringsabonnenter.

  Ny henteordning (renovasjonssystem) innebærer blant annet utvidet kildesortering med separat utsortering av matavfall og utsetting av nye beholdere. Ny henteordning skal innføres etappevis fra høsten 2016 og være avsluttet innen utgangen av 2017.

  Oppdraget omfatter også andre “tilhørende tjenester“ som lagerhold, beholderutsettting m.m., se konkurransegrunnlaget.

  II.1.5)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  90511000   Innsamling av avfall
  Tilleggsvokabular
  90500000   Avfallstjenester
  90512000   Transport av avfall
  63120000   Lager og lagringstjenester
  90510000   Avfallshåndtering
  90511100   Innsamling av fast byavfall
  90918000   Rengjøring av avfallsbeholdere
  II.1.6)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Nei
  II.2)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  II.2.1)

  Kontraktens/kontraktenes samlede verdi

  Verdi: 145777422 NOK
  Eksklusiv MVA

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av
  1. pris . Vekting 80
  2. Gjennomføringsplaner . Vekting 20
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  20150295

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Kunngjøring om konkurranse
  Kunngjøringsnummer i TED: 2016/S 076-135046  of 14.04.2016
  IV.3.2.1)

  Doffin kunngjøring(er) som gjelder samme kontrakt

  Kunngjøring av konkurranse
  Kunngjøringsnummer på Doffin: 2016-519653  of 2016-04-14

  Del V: Kontraktstildeling

  Kontraktsnummer: 1 Delkontraktnummer: 1 - Tittel:

  Innsamling av husholdningsavfall

  V.1)

  Dato for kontraktstildeling:

  05.07.2016
  V.2)

  Opplysninger om tilbud

  Antall mottatte tilbud: 7
  V.3)

  Navn og adresse til leverandør som er innstilt til å få kontrakten

  RenoNorden AS
  982123801
  Lindebergveien 3
  2016  Frogner
  NO
  Nettsted:
  V.4)

  Opplysninger om kontraktsverdien (eller laveste/høyeste tilbud evaluert)

  Kontraktsverdi:
  Verdi: 145777422 NOK
  Eksklusiv MVA
  Laveste og høyeste tilbud:
  V.5)

  Opplysninger om underleverandør

  Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.4)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  22.8.2016

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system