Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Veiledende kunngjøring

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Agder kollektivtrafikk v/Vest-Agder fylkeskommune
960 895 827
Postboks 517 Lundsiden
4605  Kristiansand S
NO
Kontaktperson: Knut Otto Pedersen
Telefon: +47 38074500
E-post: postmottak@vaf.no
Faks: +47 38074501
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
I.3)

Hovedaktivitet

  • Alminnelig offentlig tjenesteyting
  • Annet: Kollektivtrafikk

Del II.B: Kontraktens gjenstand (Vareleveranse eller tjenesteytelse)

II.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

AKT - Busstjenester Setesdal,

II.2)

Kontraktstype og leverings- eller utførelsessted

Kategori2:  Landtransport, herunder sikkerhetstransport og kurértjenester, unntatt jernbanetransport som hører inn under kategori 18, og posttransport
NUTS-kode
NORGE
Fylke:  Vest-Agder
Kommune:  Iveland
Kommune:  Evje og Hornnes
Kommune:  Bygland
Kommune:  Valle
Kommune:  Bykle
Kommune:  Vennesla
II.3)

Opplysninger om rammeavtale

Gjelder anskaffelsen en rammeavtale: Ja:
II.4)

Kort beskrivelse av anskaffelsens art og omfang:

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) skal i 4. kvartal lyse ut nye kontrakter om rutekjøring med buss i ruteområdet Setesdal, Vest-Agder, for kommunene Iveland, Evje og Hornes, Bygland, Valle, Bykle og deler av Vennesla.

Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
II.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
60112000   Transport på offentlig vei
II.6)

Hvis kjent, planlagt startdato for konkurransegjennomføring

15.10.2015
II.7)

Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
II.8)

Tilleggsinformasjon:

Antatt dato for publisering av konkurransegrunnlag: 15.10.2015

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Opplysninger om EU-midler

Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
VI.2)

Tilleggsinformasjon:

Antatt dato for publisering av konkurransegrunnlag: 15.10.2015

VI.4)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

21.1.2015

Du forlater nå Doffin

for et annet system