Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Bygge- og anleggsarbeid

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Levanger kommune v/Bygg og Eiendom
938587051
Håkon den Godes gt. 30
7600  Levanger
NO
Kontaktpunkt: Kjell Kvam
Telefon: +47 92418181
E-post: kjell.kvam@faveoprosjektledelse.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.levanger.kommune.no
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1230
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/124627
Ytterligere informasjon kan fås her:
Faveo Prosjektledelse AS
881894742
Granåsvegen 15B
7048  Trondheim
NO
Kontaktpunkt: Kjell Kvam
Telefon: +47 92418181
E-post: kjell.kvam@faveoprosjektledelse.no
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til:
Faveo Prosjektledelse AS
938587051
Granåsvegen 15B
7048  Trondheim
NO
Kontaktpunkt: Kjell Kvam
Telefon: +47 92418181
E-post: kjell.kvam@faveoprosjektledelse.no
I.2)

Type oppdragsgiver

Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
I.3)

Hovedaktivitet

 • Annet: Bygg og Eiendom, utomhusarbeider
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Frol Oppvekstsenter, utomhusarbeider - totalentreprise

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Bygge- og anleggsarbeid
  Utførelsesentreprise
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Levanger

  NUTS-kode
  Nord-Trøndelag
  Fylke:  Nord-Trøndelag
  Kommune:  Levanger
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Kontrakt
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Totalentreprise på utomhusarbeider. Omfatter idrettsanlegg, interne veier og plasser, belysningsanlegg, lekeapparater. Det vil bli gjennomført en samspillfase i perioden 18. februar-20. mars 2015.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  45112700   Arbeid i forbindelse med landskapsarkitektur
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Utomhusarbeider, totalentreprise planlegging og utførelse

  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Nei
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Planlagt startdato  18. 02. 2015  Planlagt ferdigstillelsesdato  10. 08. 2015

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.1)

  Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

  Ihht. NS

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  HMS-egenerklæring for alle.

  Grupperingens deltakende firma innenfor sine fag og ansvarlige personer med CV.

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Skatteattest fra alle.

  MVA-attest fra alle.

  Årsregnskap for 2013 for entreprenør.

  Eventuelle minste standardnivåer:
  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Referanser fra totalentreprenør etter 2009, minimum 3 prosjekter av relevant størrelse og kompleksitet.

  Landskapsarkitekt - minimum ett relevant referanseprosjekt siden 2010.

  III.3)

  Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

  III.3.1)

  Opplysninger om en bestemt profesjon

  Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
  III.3.2)

  Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

  Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Ja

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av  Kriteriene listet under
  1. Pris . Vekting 70
  2. Kompetanse . Vekting 30
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  11116047

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Frist for å be om tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: 09.01.2015 - 00:00
  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  30.01.2015 - 10:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: 

  Norsk

  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Dato: 30.01.2015 - 10:00
  Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  4.12.2014

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system